9 December 2022

Meander introduceert nieuwe methode voor postoperatieve pijnstilling bij darmoperaties

Meander Medisch Centrum heeft een nieuwe methode voor het toedienen van pijnstilling na een darmoperatie geïntroduceerd. Bij deze methode, die vooralsnog alleen toegepast wordt bij patiënten die laparoscopisch of robot geassisteerd geopereerd zijn, wordt aan het einde van de operatie een katheter met kleine gaatjes erin tegen het buikvlies geplaatst. Uit deze kleine gaatjes komt continu een verdovende vloeistof waardoor de patiënt geen pijnstilling via het infuus meer nodig heeft. Deze vorm van pijnbestrijding is minder belastend voor de patiënt, patiënten krijgen minder verslavende pijnmedicatie en de kans op bijwerkingen zoals misselijkheid en verstopping neemt af. Meander is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze methode toepast.

Terug

Nieuw systeem getest

Deze nieuwe methode van pijnstilling is eerst getest bij een tiental patiënten. Dit op initiatief van onder andere Tanja Koornwinder, anesthesioloog in Meander: “Ik zag dat een ander ziekenhuis deze methode toepast en dit sprak mij direct aan. Vanuit de anesthesiologie in Meander proberen wij alles wat plaatselijk te verdoven en behandelen is, ook plaatselijk te doen. Daar sluit deze methode van pijnbestrijding goed bij aan. Daarom zijn wij in Meander een pilot gestart. Dit onderzoek heb ik samen met chirurg Paul Verheijen, een pijnconsulente, de apotheek en de chirurgische verpleegafdeling uitgevoerd. De verpleegkundigen waren erg enthousiast na de pilot en ook de patiënten waren positief. De katheter is makkelijk te plaatsen en de collega’s en patiënten ervaren weinig nadelen. Binnenkort wordt deze manier van pijnbestrijding daarom standaard ingezet bij bepaalde darmoperaties.”

Minder bijwerkingen

Voorheen kregen patiënten die een laparoscopische darmoperatie hadden ondergaan morfine via het infuus. Dit gaf verschillende bijwerkingen, vooral op het maag-, darm- en levergebied, zoals misselijkheid, verstopping en langzaam herstel van de darmflora. Daarnaast kan morfine bij langdurig gebruik verslavend werken. Dankzij de nieuwe methode kunnen patiënten soms eerder hun maagsonde kwijt en hebben ze minder kans op verstopping. Koornwinder: “Patiënten krijgen een disposable, draagbaar pompje in een tas, waardoor ze sneller kunnen mobiliseren. Een enkele keer kan de patiënt zelfs eerder naar huis.”

Meander zeer ervaren in minimaal invasieve chirurgie

Deze vorm van pijnbestrijding wordt vooralsnog alleen toepast bij patiënten die laparoscopisch of robot geassisteerd geopereerd zijn aan hun darmen. Chirurg Paul Verheijen vertelt: “In Meander doen wij jaarlijks veel minimaal invasieve darmoperaties. Wij hebben twee hoogleraren in de robotchirurgie in ons team en ons ziekenhuis loopt als STZ-expertisecentrum landelijk voorop in de behandeling van darmkanker. Deze nieuwe methode van pijnbestrijding is in principe ook toepasbaar als een patiënt een grote buikwond heeft, maar wij zullen de methode in eerste instantie alleen toepassen bij minimaal invasieve chirurgie. Omdat wij een groot deel van onze patiënten via deze manier opereren kunnen wij deze nieuwe vorm van pijnbestrijding dus veelvuldig aanbieden.”