10 March 2023

Minisymposium Palliatieve zorg groot succes

Gisteravond vond in Meander het minisymposium Palliatieve zorg plaats. Genodigden waren alle zorgverleners betrokken bij palliatieve zorg, zoals verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en geestelijk verzorgers. Ook externe samenwerkingspartners waren uitgenodigd zoals huisartsen, medewerkers van hospices en eerstelijnsverpleegkundigen.

Terug

Ineke van Voorthuizen is verpleegkundig specialist bij het Palliatief Advies Team (PAT) en heeft het symposium met een aantal collega’s georganiseerd. Ineke: “Het is de eerste keer dat we als klein en jong team binnen Meander fysiek een symposium organiseren. Ons team streeft ernaar om de best mogelijke zorg te verlenen aan patiënten in de palliatieve fase. We hebben dit symposium geheel zelfstandig opgetuigd zonder tussenkomst van sponsoren en zijn best trots op het mooie resultaat. We waren blij verrast met de belangstelling voor het symposium, ook vanuit de samenwerkingspartners, en hebben zelfs een stop moeten instellen omdat zich meer dan 100 deelnemers hadden aangemeld.”

De avond startte met een gezamenlijke bijdrage van Marloes Romijn (geriater) en Engelien Hulsman (geestelijk verzorger). Zij zijn allebei betrokken bij het PAT en kennen als geen ander de levenseinde problematiek van (kwetsbare) ouderen. Engelien en Marlous belichtten het onderwerp bewust stoppen met eten en drinken (BSTED) om het levenseinde te bespoedigen vanuit meerdere perspectieven. Daarna volgde een ‘belevingsmarkt aanvullende zorg’ waar het mogelijk was om kennis te maken met meerdere vormen van aanvullende zorg, zoals VR-bril, muziek van Tim Driessen, yoga – en ademhalingsoefeningen en handmassage, aromatietherapie of een qwiek-up te ervaren. Tot slot hield Daniëlle Verbeek (internist oncoloog) een presentatie over integrale geneeskunde/ integrative medicin en aanvullende zorg in de palliatieve fase. Danielle was onder de indruk van de mogelijkheden van aanvullende zorg binnen Meander MC. De avond werd aan elkaar gepraat door Christa van Schaik (internist-oncoloog) en zij sloot de avond met een take-home message af om 21.30 uur.