21 December 2022

Meander traint niet-technische vaardigheden met behulp van escaperoom

Meander Medisch Centrum heeft een escaperoom ontwikkeld om de samenwerking van teams en de kennis over CRM nog verder te integreren in de dagelijkse zorg. Al enige tijd is Meander bezig om meer bewustwording rondom Crew Resource Management (CRM) te creëren bij de acute afdelingen van het ziekenhuis. CRM gaat over alle niet-technische vaardigheden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. Deze vaardigheden kan je verdelen in de volgende vijf pijlers: situatiebewustzijn, communicatie, samenwerking, leiderschap en besluitvorming.

Terug

IC-verpleegkundige Trudy Bos, intensivist Laura van Haaften, SEH-verpleegkundige Jolanda Gouw en projectleider Tineke Hofman hebben de escaperoom ontwikkeld om samen met collega’s op een andere manier aandacht te geven aan deze vaardigheden. Dit is een uniek concept in Nederland en de eerste reacties zijn zeer positief.

Spelenderwijs leren

Zorgprofessionals worden technisch goed opgeleid. CRM gaat echter over alle niet-technische vaardigheden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. Het doel is om de samenwerking te optimaliseren en de effectiviteit van het team te vergroten. IC-verpleegkundige Trudy vertelt: “Het werken volgens de CRM-principes is niet alleen extra veilig voor patiënten, maar verhoogt ook het werkplezier van de medewerkers. Het zorgt voor een betere samenwerking, en kan zelfs een burn-out voorkomen. Als we sterker samenwerken, halen we meer voldoening uit ons werk. Wat ook fijn is, is dat er tijdens de debriefing van de escaperoom vooral aandacht is voor wat er goed gegaan is, zonder oordeel. Dat geeft een veilig gevoel.” SEH-verpleegkundige Jolanda vult aan: “Het doel van de escaperoom is om collega’s meer bekend te maken met onze vijf CRM-pijlers: communicatie, besluitvorming, situatiebewustzijn, samenwerking en leiderschap. Deze pijlers kom je allemaal tegen in de escaperoom, die plaatsvindt in een patiëntkamer in Meander, waar optimale en veilige zorg aan een patiënt geleverd moet worden. Tijdens de escaperoom ervaren de deelnemers constant ruis, waardoor de nadruk echt op de niet-technische vaardigheden komt te liggen en deelnemers buiten hun eigen comfortzone aan de CRM-skills werken. We merken dat iedereen andere kwaliteiten heeft, dat deze tijdens de opdracht zichtbaar worden en dat teamleden elkaar goed aanvullen. Je hebt elkaar als team echt nodig. Spelenderwijs leer je veel over je eigen handelen en zie je ook je collega’s op een andere manier.”


Ziekenhuisbreed uitrollen

Intensivist Laura van Haaften vertelt: “Wij wilden CRM graag spelenderwijs onder de aandacht brengen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een CRM-escaperoom. Deze vonden we in België. We zijn daar met z’n vieren op bezoek gegaan en waren meteen enthousiast. Daarna hebben we een escaperoom voor Meander ontwikkeld. Trudy had in 2018 al een keer een escaperoom voor de Intensive Care gemaakt, dus haar ervaring kwam goed van pas. De escaperoom is de afgelopen week drie keer getest en in het nieuwe jaar gaan we deze echt inzetten. In eerste instantie krijgen de collega’s van de acute afdelingen de kans om deze training te volgen, maar daarna willen we het ziekenhuisbreed uitrollen. CRM is onderdeel van ons dagelijks werk; het is een aanvulling op al het goede wat we doen en helpt ons verbeteren wat beter kan.”

Crew Resource Management

CRM is ontwikkeld in de luchtvaart. In 1977 gebeurde een indrukwekkende vliegtuigramp op Tenerife. De botsing van een Pan Am vliegtuig met een KLM vliegtuig had 600 doden tot gevolg. De NASA concludeerde dat de ramp het gevolg was van niet adequaat menselijk handelen en niet van technische mankementen. CRM werd ingevoerd om de luchtvaart veiliger te maken. Later werd het ook toegepast om de scheepvaart veiliger te krijgen en inmiddels wordt het ook in de gezondheidszorg veelvuldig toegepast. In 2015 zijn collega's van de Spoedeisende Hulp en kinderafdeling al gestart met CRM in Meander. Sinds 2019 is CRM verder uitgerold binnen de acute afdelingen. Het streven is om uiteindelijk alle afdelingen kennis te laten maken met CRM.