20 December 2021

Meander tekent gezondheidsakkoord Samen Sterker

Astrid Posthouwer, lid van de Raad van Bestuur, heeft namens Meander Medisch Centrum op woensdag 15 december het gezondheidsakkoord Samen Sterker getekend. Dit akkoord is ook ondertekend door de bestuurders van Huisartsen Eemland, tien VVT-instellingen, GGz Centraal, acht gemeenten in de regio, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorgkantoor Zilveren Kruis. Hiermee spreken zij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van Eemland.

Terug

Intensievere samenwerking 

De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De partners in Samen Sterker bundelen daarom de krachten om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. De verwachting is dat ook andere partners aansluiten bij het netwerk.

Binnen de regio Eemland bestaan al veel samenwerkingsverbanden; met Samen Sterker wordt hierin samenhang aangebracht zodat bestaande overlegstructuren, lopende en nieuwe projecten en schaarse middelen effectief worden ingezet. Er wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid.

Ambitie en doelstellingen

Het netwerk wil dat inwoners de komende jaren hun eigen gezondheid en ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning als beter ervaren, dat de zorgkosten per inwoner verminderen en dat het werkplezier van professionals verbetert. Daarbij zijn een aantal leidende principes belangrijk, zoals aandacht voor positieve gezondheid, regie bij de burger, de juiste zorg op de juiste plek en wijkgericht en generalistisch waar het kan, specialistisch waar nodig. Bovendien wordt rekening gehouden met de diversiteit van mensen door bijvoorbeeld hun afkomst, levensovertuiging of beperking.

Het komende jaar wordt gebruikt om de concrete vraagstukken in de regio Eemland in kaart te brengen en te ontdekken waar gezamenlijke kansen en dilemma’s liggen. Daarnaast heeft het netwerk de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te realiseren met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten.