15 January 2021

Meander start met thuismonitoring covid-patiënten

Meander Medisch Centrum is gestart met het thuis monitoren van coronapatiënten. Patiënten die stabiel genoeg zijn kunnen met zuurstof naar huis en daar, in hun vertrouwde omgeving, de therapie afmaken. Hierdoor liggen patiënten minder lang in het ziekenhuis en zijn er meer bedden beschikbaar voor andere patiënten.

Terug

Saturatiemeter

Speciale app

De monitoring van de patiënten wordt gedaan met behulp van de Luscii-app. Patiënten vullen een aantal keer per dag meetwaarden, zoals saturatie, temperatuur en gesteldheid, in. Deze gegevens worden zeven dagen per week in Meander uitgelezen en opgevolgd. Ook is er vanuit het ziekenhuis regelmatig telefonisch contact met de patiënten.

Longarts Joop van den Brand: “Met de Luscii app kunnen we patiënten die herstellende zijn van COVID-19 maar nog wel zuurstof nodig hebben, eerder met ontslag laten gaan. Hierdoor maken we efficiënter gebruik van onze cohortafdeling en kunnen we onze patiënten beter van dienst zijn. Het is immers erg vervelend een patiënt uit onze eigen regio te moeten overplaatsen vanwege plaatsgebrek. Voor patiënten is een opname op de cohortafdeling ook psychisch zwaar met weinig contact met andere mensen. Nu kunnen ze eerder naar huis om op een veilige manier in de eigen omgeving verder te herstellen. Ook weten we van ziekenhuizen die deze methode al in de eerste coronagolf gebruikten, dat patiënten erg tevreden waren. Een echte verbetering dus!”