19 November 2021

Meander sluit vier operatiekamers door toename coronapatiënten

Het hoge aantal besmettingen in Nederland en de wijde regio Amersfoort zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal coronapatiënten in Meander Medisch Centrum. Het ziekenhuis houdt rekening met de opvang en behandeling van meer dan 50 coronapatiënten verdeeld over de verpleegafdelingen en de Intensive Care. Momenteel verblijven er 37 coronapatiënten in Meander waarvan er 7 op de IC liggen. Deze toename van coronapatiënten zal gevolgen hebben voor de reguliere zorg in Meander.

Terug

OK’s sluiten  

Voor de intensieve zorg aan coronapatiënten wordt personeel ingezet dat nu op andere verpleegafdelingen en de OK werkt. Hierdoor is minder personeel beschikbaar voor de reguliere zorg waardoor een deel van de operaties komt te vervallen. Meander heeft tot nu toe alle 10 operatiekamers volledig kunnen gebruiken, maar ziet zich nu genoodzaakt om 4 operatiekamers tijdelijk te sluiten. De operaties van tientallen patiënten zijn om die reden afgezegd. Frank de Reij, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het besluit om operaties af te zeggen is onvermijdelijk, maar wel erg moeilijk. Wij beseffen hoe ontzettend vervelend en verdrietig het is om mensen die rekenden op onze zorg, op dit moment niet die zorg te kunnen bieden De acute zorg aan coronapatiënten laat ons hier in geen andere keuze. Wij staan klaar voor hen.”

Het is nog niet duidelijk hoe lang de tijdelijke sluiting van de operatiekamers zal duren. Pas als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen afneemt, komt er weer meer tijd en ruimte voor de reguliere zorg en inhaal operaties. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan om zoveel mogelijk operaties door te laten gaan. Chirurg Ivo Broeders licht dit toe in onderstaande videoboodschap.Oproep van zorgverleners regio Utrecht

De druk op alle zorginstellingen in de regio Utrecht is de afgelopen week enorm toegenomen. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten in een maand gestegen van 36 naar 158 en zijn speciale corona-afdelingen weer geopend. Het is de verwachting dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog verder gaat stijgen de komende weken. Steeds meer mensen moeten langer wachten op de zorg die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat operaties en behandelingen zijn uitgesteld of dat mensen niet direct iemand aan de telefoon krijgen bij GGDrU of Huisartsenpost. De impact van uitgestelde zorg (groot of klein) is voor elke patiënt schrijnend en kan veel effect hebben op het dagelijks leven. Voorzitter ROAZ Midden Nederland Margriet Schneider doet dan ook namens alle zorgverleners in de regio een dringende oproep: “Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de zorgprofessionals die zich zo hard inzetten, hun werk kunnen blijven doen. Doe voorzichtig in het verkeer, zorg goed voor jezelf en bescherm je tegen het coronavirus. Houd je strikt aan de basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, mondkapje, handen wassen, hoesten in de elleboog, thuiswerken als dat kan en goed ventileren. En vooral: blijf met begrip en respect elkaar benaderen”.