16 February 2022

Meander opent speciale poli voor patiënten met een PEG-sonde

De poli Maag-, Darm-, Leverziekten van Meander Medisch Centrum heeft sinds oktober een speciale poli voor patiënten met een PEG-sonde. PEG staat voor percutane endoscopische gastrostomie en is een sonde in de maag. Via deze sonde kan voeding of medicatie gegeven worden. Meander leverde al wel zorg aan patiënten met een PEG-sonde, maar nu is deze zorg gecentreerd op de speciale poli.

Terug

Op de poli werkt een team van twee MDL-artsen en twee MDL-verpleegkundigen samen aan de beste zorg voor patiënten met een PEG-sonde. Dit kan gaan om de intake van geïndiceerde patiënten, waarbij naast de intake ook meteen alle nazorg in kaart wordt gebracht en waar zo nodig andere specialismen, zoals een diëtist, er bij betrokken worden. Ook de nazorg voor de patiënten die een sonde gekregen hebben vindt plaats op de nieuwe poli. En tot slot is er ruimte voor zogenaamde planbare problemen, zoals niet-acute huidproblemen of sondeproblemen. De acute zorg blijft altijd via de dienstdoende MDL-arts of Spoedeisende Hulp verlopen.

Vast aanspreekpunt voor patiënt

De gespecialiseerde PEG-verpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg en nazorg voor de patiënt met de PEG-sonde gestroomlijnd wordt. Zij geeft bijvoorbeeld informatie over de procedure rondom de PEG-plaatsing, controleert en inspecteert de sonde na plaatsing, biedt hulp en begeleiding bij verzorging van de sonde en bij eventuele problemen met de sonde. Henriette Quint is een van de betrokken gespecialiseerde verpleegkundigen en is blij met de komst van de speciale poli: “De eerste patiënten zijn in oktober al gezien op de poli en de reacties waren erg enthousiast. Patiënten zijn blij en dankbaar dat ze een vast aanspreekpunt hebben in het nazorgtraject. Ik merk dat er onder de PEG-patiënten een hele grote behoefte is om één persoon te hebben bij wie ze zich vertrouwd voelen en om te weten bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben. Dat er nu één iemand is die alle PEG-zorg van A tot Z coördineert neemt enorm veel onzekerheid bij ze weg.”