25 August 2021

Meander ondertekent samenwerkingsconvenant Palliatieve Zorg

Meander Medisch Centrum heeft, samen met 17 andere organisaties uit de regio Eemland, binnen het Netwerk Palliatieve Zorg een samenwerkingsconvenant getekend.

Terug

In dit convenant verklaart Meander zich samen met de andere organisaties bereid om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase en daarvoor al het nodige in samenwerking met elkaar te organiseren en ontwikkelen.

Het convenant is op dinsdag 24 augustus in de kapel van GGz Centraal locatie Zon en Schild door de bestuurders van de lidorganisaties ondertekend. Namens Meander ondertekende Astrid Posthouwer, lid van de Raad van Bestuur, het convenant: “Palliatieve zorg staat gelijk aan netwerkzorg, dus alleen door nauw samen te werken in onze regio ervaren onze patiënten goede zorg.”

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het kijkt naar problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden, voor patiënten en hun naasten. Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid, zoals kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en andere neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren.


Palliatieve zorg in Meander

Meander beschikt sinds enkele jaren over een Palliatief Advies Team. Het team bestaat uit ervaren zorgverleners die veel kennis en ervaring hebben over palliatieve zorg. Iedere behandelaar in het ziekenhuis kan het Palliatief Adviesteam om ondersteuning en advies vragen bij de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase. Het team geeft enkel advies en neemt de behandeling niet over. Voor patiënten met kanker, waarbij geen genezing maar nog wel behandeling mogelijk is, heeft Meander Medisch Centrum een palliatieve unit. Annette Boersen, teammanager van het Palliatief Advies Team en de palliatieve unit in Meander, is tevens voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg en aanspreekpunt voor Meander binnen het netwerk. Ook zij vindt het belangrijk dat de krachten in de regio gebundeld worden: “Goede palliatieve zorg is transmurale zorg; door nauwe samenwerking in de regio is continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.”

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en een deel van Barneveld en Nijkerk. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen de aangesloten zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.

De organisaties die naast Meander zijn aangesloten zijn Amerpoort, Beweging 3.0, De Haven, De Luwte, GGz Centraal, Het Bezinningshuis, Hospice Dôme, Hospice Nijkerk e.o., Huisartsen Eemland, De Koperhorst, Proxima VPTZ, Sherpa, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Thuiszorg DeGezusters, Toon Hermans Huis Amersfoort en Zorgorganisatie Norschoten.