30 November 2021

Meander behaalt maximale score voor plaatsen knieprotheses in onderzoek van Elsevier naar de beste ziekenhuizen

De orthopedisch chirurgen van Meander Medisch Centrum hebben in het jaarlijkse onderzoek van Elsevier, dat tegenwoordig EW Magazine heet, naar de beste ziekenhuizen de maximale score behaald voor het plaatsen van een knieprothese. Meander is daarmee een van de winnaars van dit jaar.

Terug

EW Magazine brengt ieder jaar een overzicht uit met de beste ziekenhuizen van Nederland. Dit jaar heeft EW Magazine zeven veelvoorkomende behandelingen uitgelicht, waaronder het plaatsen van een knieprothese, waarvan de kwaliteit van zorg onderzocht is. Er zijn dit jaar naast 74 ziekenhuizen ook 94 klinieken onderzocht. Meander is ook in het geheel beoordeeld en heeft een bovengemiddelde eindscore behaald voor het functioneren van het ziekenhuis als geheel en voor de financiële positie in het verslagjaar 2020. Zowel op ‘medische zorg’ als op ‘patiëntgerichtheid’ behaalt het ziekenhuis drie van de vier bollen.

Knieprothese in Meander

In Meander is veel expertise op het gebied van knieprothesiologie. Orthopedisch chirurg Robert Gaasbeek vertelt: “Als patiënten last hebben van erge knieslijtage, en medicijnen en fysiotherapie werken niet meer, dan krijgen zij een nieuwe knie (knieprothese). Alle patiënten die geopereerd worden, moeten eerst een conservatief behandeltraject afgerond hebben. Leefstijladvies, voldoende beweging, gewichtsreductie en het staken van belastende activiteiten horen daarbij. Pas als de invaliderende knieklachten daarna blijven bestaan, kan een operatie mogelijk uitkomst bieden. Goede resultaten en tevreden patiënten gaan hand in hand met goede indicatiestelling.”

Meander biedt patiënten met knieklachten verschillende mogelijkheden, zoals een totale of halve knieprothese, injectiebehandelingen, een kijkoperatie en een standscorrectie. Ook is er veel ervaring met knierevisie-chirurgie en ernstige post-traumatische knieproblemen en worden er veel meniscus- en voorste kruisband operaties gedaan. Daarnaast is er een grote sport-orthopedische expertise en bij het speciale sportspreekuur is er een versnelde toegang tot de MRI. In Meander wordt, voor de patiënt met knieklachten, de orthopedische zorg dus in de volle breedte geleverd. Gaasbeek: “Hierdoor zijn wij in staat maatwerk te leveren en krijgt elke patiënt de optimale behandeling. Geen onnodige ingrepen of doorverwijzingen dus. De wachttijden bij de Orthopedie zijn in Meander ook kort, dus patiënten worden snel gezien.”

Rapid Recovery

Operaties voor een totale knieprothese of halve knieprothese, vinden plaats binnen het ‘Rapid Recovery’-zorgpad. Robert Gaasbeek legt uit: “Dankzij optimale pijnstilling rondom de operatie en het direct starten van fysiotherapie zijn onze patiënten zeer snel weer op de been en kunnen veelal de dag na hun operatie al naar huis.” Meander heeft binnen de Orthopedie complicatiecijfers die ver onder het landelijke gemiddelde liggen en het specialisme scoort hoog op het gebied van patiënttevredenheid. Gaasbeek: “We monitoren continue hoe het onze patiënten vergaat gedurende hun behandeltraject. Dat we het goed doen blijkt uit de vele verwijzingen, die ook van buiten de regio komen. De mooie beoordeling in EW Magazine is een kers op de taart.”

Het onderzoek van EW Magazine

Dit jaar is voor het eerst een onderlinge vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen en klinieken. In voorgaande jaren onderzocht EW Magazine ook al de kwaliteit van zorg, maar daarbij werden de oordelen voor ziekenhuizen en klinieken opgesplitst in twee verschillende onderzoeken: Beste ziekenhuizen en beste klinieken. Dit jaar is besloten de twee onderzoeken samen te voegen, omdat veel ingegrepen zowel in een ziekenhuis als in een kliniek kunnen worden uitgevoerd. De ziekenhuizen en klinieken zijn beoordeeld aan de hand van 112 indicatoren. Deze indicatoren zijn door de ziekenhuizen en klinieken zelf aangeleverd bij de toezichthouder, die deze informatie in opdracht van de overheid verzamelt: het Zorginstituut Nederland.