8 April 2024

Meander opent nieuwe unit voor hematologische intensieve ambulante zorg

Meander Medisch Centrum opent vanaf 8 april een nieuwe unit voor Hematologische Intensieve Ambulante Zorg (HIAZ). Deze unit voor dagbehandeling is bestemd voor patiënten met bloed- of lymfeklierkanker. Zij krijgen twee tot drie keer per week hematologische zorg in dagbehandeling. Deze ambulante zorg op de dagbehandeling voorkomt opname in het ziekenhuis en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten.

Terug

Zorg in dagbehandeling in plaats van wekenlange opname op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Dat is het grote voordeel voor patiënten van de HIAZ. In het verleden werden patiënten met bloed- of lymfeklierkanker voor hun behandeling na een autologe stamceltransplantatie (met de eigen stamcellen) vaak 3 weken op de verpleegafdeling van het ziekenhuis opgenomen. De afgelopen jaren zijn ook veel andere hematologische behandelingen van de verpleegafdeling naar de dagbehandeling verplaatst. We noemen dit ambulante zorg. Voor de nieuwe HIAZ-unit gaat het om 86 behandelingen per jaar bij 41 patiënten en naar verwachting groeit dit aantal de komende jaren.

Internist-hematoloog Josien Regelink staat samen met verpleegkundig specialist hematologie Corine Kroeze en gespecialiseerd hematologieverpleegkundige Marijke de Graaf aan de basis van de HIAZ. Regelink zegt: “Patiënten hoeven minder lang opgenomen te worden, wat aantoonbaar de kwaliteit van leven verbetert. Patiënten slapen en eten beter, hebben minder last van angst en eenzaamheid en het aantal ziekenhuis gerelateerde infecties daalt.”

Veilig en comfortabel
Gezien de zwaarte van het traject is het noodzakelijk patiënten intensief te controleren in een veilige en comfortabele setting. “De HIAZ-unit biedt een rustige plek, waar we patiënten comfortabel opvangen in een bed of speciale behandelstoel. De unit is gekoppeld aan de verpleegafdeling Oncologie en Hematologie. We weten dat de HIAZ in goede handen is bij de hematologieverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in deze zorg”, vertelt Regelink.

Vertrouwd en zekerder
Een voorbeeld van een hematologische behandeling die verplaatst is naar de HIAZ-unit is een chemokuur in combinatie met een stamceltransplantatie met eigen stamcellen voor een multipel myeloom behandeling (Ziekte van Kahler). Reinhard Vriesema (60) heeft de Ziekte van Kahler en onderging tot 2x toe een chemokuur en stamceltransplantatie met zijn eigen stamcellen. Na de eerste transplantatie lag hij ruim 14 dagen in het ziekenhuis, bij de tweede mocht hij als eerste patiënt van Meander Medisch Centrum thuis herstellen met ambulante zorg. “Ik heb de ambulante zorg als zeer prettig ervaren omdat je in je eigen omgeving kunt herstellen. Je voelt je vertrouwd en zekerder thuis en ik had mijn vrouw om me heen. Die moet je 24/7 om je heen hebben, anders is ambulante zorg geen optie. Tijdens mijn 'dip-periode’ kon ik zelf namelijk niks. Dus er was altijd iemand thuis voor mijn natje en droogje en om mij naar het ziekenhuis te rijden voor de controles.”

Wat zijn de verschillen tussen ziekenhuis en thuis? Vriesema vertelt: “Thuis hoor je geluiden van buiten, doe je raam en deur open en geniet je van het mooie weer. Dat kan in het ziekenhuis niet. Thuis ben je eerder geneigd uit bed te komen om even naar beneden te gaan. In een ziekenhuisbed denk je sneller het zal mijn tijd wel duren. De ambulante zorg is daardoor bevorderend geweest voor mijn herstel.” Ook telde hij dat er per dag meer dan 25 keer een service-assistent, schoonmaker, verpleegkundige of arts zijn kamer in kwam. “Hoe goed ze ook voor je zorgen, thuis lig je ontspannener in bed, want al die mensen komen niet. Ik kon uren naar fluitende vogeltjes liggen luisteren zonder dat iemand iets van me wilde.”

Tot zijn grote vreugde kon Reinhard Vriesema enkele weken na zijn stamceltransplantatie meespelen met zijn dweilorkest.

Na de tweede transplantatie in juni vorig jaar was zijn grote doel mee te spelen met zijn Dweilorkest tijdens Hoogland Dweiland op 2 juli. “Dat wilde ik heel graag doen, maar hoe ik mezelf zou voelen was afhankelijk van zoveel factoren. Ik hoopte mijn lievelingsnummer Het Dorp van Wim Sonneveld te kunnen meespelen. Uiteindelijk kon ik drie nummers meespelen, toen was mijn energie op. Maar dat gaf een behoorlijke boost voor mijn verdere herstel”, vertelt hij enthousiast.

Zorg voor Morgen
Het bieden van ambulante zorg maakt onderdeel uit van het programma Zorg voor Morgen in Meander. Net als andere ziekenhuizen staat Meander voor de uitdaging om de medische zorg op een goede manier te kunnen blijven bieden, met dezelfde mensen en middelen. Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Onder meer omdat het aantal ouderen in de samenleving toeneemt en patiënten ingewikkelder aandoeningen krijgen. Daarom werkt Meander aan projecten om zorg te voorkomen, verplaatsen of vervangen als dit mogelijk is.

Op de foto verpleegkundig specialist hematologie Corine Kroeze, gespecialiseerd hematologieverpleegkundige Marijke de Graaf en teammanager Annette Boersen: