24 October 2022

Longfunctieanalisten onderzoeken normaalwaarden fietstest

Twee longfunctieanalisten uit Meander Medisch Centrum, Justine van den Hengel en Anne van As, zijn een onderzoek gestart naar de normaalwaarden voor de fietsergometrie. Met een fietsergeometrieonderzoek, ook wel ‘de fietstest’ genoemd, wordt gekeken tot welke lichamelijke inspanning iemand in staat is. Met behulp van het onderzoek krijgt de specialist inzicht in het functioneren van het hart en de longen tijdens inspanning. De resultaten van de fietstest worden vergeleken met bepaalde normaalwaardensets. Maar passen deze waarden wel bij de patiëntenpopulatie van Meander?

Terug

Normaalwaardensets

Justine en Anne kwamen er tijdens hun werk in Meander achter dat patiënten opvallend vaak een hoge VO2 waarde hadden. Een meting van de VO2 max laat zien hoeveel zuurstof iemand maximaal – per kilogram, per minuut – in het lichaam opneemt. Deze waarden waren opvallend vaak hoog, ondanks klachten of een beperkte longfunctie van de patiënt. Anne legt uit: "Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde normaalwaarden. Nederland is een fietsland en daardoor hebben veel Nederlanders een goede fietsconditie. Als zij dan bijvoorbeeld vergeleken worden met Amerikaanse normaalwaardensets, dan zullen de Nederlandse patiënten snel hoog scoren. Maar als ze met topsporters vergeleken worden zullen ze laag scoren. Vaak worden voor de fietstesten de normaalwaardensets van de firma van het apparaat gekozen. Wij gaan nu de meest gebruikte normaalwaardensets bestuderen. Waar zijn ze op gebaseerd, hoe is de formule opgebouwd en wie waren de onderzoeksgroepen? Geen enkele set is perfect, maar we gaan op zoek naar de set die het beste past bij onze patiëntenpopulatie. Als we die gevonden hebben, kunnen we de uitslagen beter beoordelen en de behandeling daar beter op afstemmen. De kwaliteit van zorg neemt hierdoor toe, ook al zal de patiënt er tijdens de fietstest zelf niet veel van merken."

Onderzoek in Meander

Anne en Justine voelen zich door hun afdeling en door Meander enorm gesteund in hun onderzoek. Justine vertelt: "Het idee om de normaalwaarden te onderzoeken kwam eigenlijk tijdens de lockdown. Op de afdelingen was het erg druk, maar bij ons op de poli was het veel rustiger dan normaal. Er werden bijna geen longfunctieonderzoeken gedaan. Toen we met het idee kwamen om onderzoek te gaan doen, werd dit meteen enthousiast ontvangen. Zowel door onze teammanager en collega’s als door Meander. Dankzij goede informatie op ons intranet wisten we de weg naar het Wetenschapsbureau goed te vinden. Ook daar werd ons idee enthousiast ontvangen en ze hebben ons goed geholpen met de opstart van het onderzoek, onder andere door het stellen van een aantal kritische vragen. Vanuit de opleiding tot longfunctieanalist wordt het doen van onderzoek al gestimuleerd, maar het is leuk om te merken dat we hier in de praktijk ook alle ruimte voor krijgen.” Meander is een STZ-ziekenhuis. Daarom speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Meander. Passend bij het topklinische klimaat is er continue aandacht voor het doen van onderzoek, door zowel specialisten als verpleegkundigen en paramedici.