2 May 2022

Laura Verkijk aangesteld als CNIO Meander Medisch Centrum

Laura Verkijk is per mei 2022 de nieuwe Chief Nursing Information Officer (CNIO). Een CNIO praat mee op bestuurlijk niveau over digitalisering en innovatie namens de verpleegkundige beroepsgroep in Meander. Met deze nieuwe functie slaat Meander een brug tussen de verpleegkundigen en ICT.

Terug

Laura Verkijk: ”Voor een effectieve digitalisering in de zorg wil ik ervoor zorgen dat er een team komt waarmee ik samen de knelpunten analyseer en kansen benut. Dit is nodig om te zorgen voor goede oplossingen die tijd opleveren en niet extra werk kosten voor de verpleegkundigen. Daarnaast wil ik de verpleegkundigen in Meander nog beter voorbereiden op de digitalisering en toekomstige veranderingen. Het delen van kennis is essentieel om te zorgen dat we klaar zijn voor de zorg van morgen”.

Met Laura haar eigen achtergrond als verpleegkundige en haar andere deelfunctie als business-consultant bij de afdeling Informatisering & Automatisering, past deze jas haar als gegoten. Laura kan haar kennis en expertise van zorg en ICT zo goed combineren. Laura: “Als je een medewerker uit de zorg en een ICT’er laat praten, praten zij eigenlijk niet dezelfde taal. Als CNIO ga ik samen met een team de vertaalslag maken tussen deze twee werelden. ” Laura heeft zich ook aangesloten bij het landelijke CNIO-netwerk. Bij dit netwerk zijn meer dan 40 zorgprofessionals aangesloten vanuit verschillende landelijke instellingen. Binnen dit netwerk hoopt Laura geleerde lessen van andere CNIO’s op te halen en meer kennis te delen.