1 June 2021

Kinderdiabetes erkend als topklinische functie

Meander Medisch Centrum heeft een nieuwe topklinische functie: Kinderdiabetes. De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft de diabeteszorg voor kinderen in Meander officieel erkend. Kinderdiabetes is een groeiend specialisme. Elke 25 jaar verdubbelt het aantal kinderen met type 1 diabetes. De behandeling van dit type kinderdiabetes vindt in Meander plaats volgens de nieuwste inzichten en technieken, met bijzondere aandacht voor de psychosociale impact van deze chronische ziekte voor de patiënten en hun familie. Het kinderdiabetesteam van Meander houdt zich, naast onderzoek en onderwijs, bezig met innovatie, waarbij de nadruk vooral ligt op de eigen regie van de patiënt.

Terug

Goede educatie en eigen regie staan centraal

Kinderarts Roos Nuboer is gespecialiseerd in kinderdiabetes en vertelt meer over de impact die deze chronische ziekte op het leven van kinderen en hun gezin heeft: “Het hebben van diabetes is zeer ingrijpend. Je suiker reageert op alles en heeft daardoor invloed op alles. Iedereen kan diabetes krijgen en diabetes type 1 gaat nooit meer over. Bij ons staan goede educatie en eigen regie van de patiënt centraal. In de behandeling van onze patiënten proberen we zo goed mogelijk aan te haken bij de digitale leef- en belevingswereld van onze jonge en jongvolwassen patiënten. Zo gaan we in de toekomst bij de educatie gebruik maken van een robot met avatar. Dit virtuele maatje kan kinderen ondersteunen bij het omgaan met diabetes. Doormiddel van de toepassing van e-health kan de behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie van de patiënt plaatsvinden. Hierbij kan je denken aan teleconsulten en videobellen, maar ook het digitaal delen van gegevens van de glucosesensor en insulinepomp. Zo hebben wij als team veel beter inzicht in hoe het met de kinderen gaat en hoe we het beste kunnen bijsturen. Mede hierdoor verschuift de aandacht van diabetes als 'ziekte' naar diabetes als 'onderdeel van de gezondheid' van het kind en zijn of haar dagelijkse leven. Minder focus op het ziek zijn geeft het kind de mogelijkheid om andere gezondheidsaspecten te versterken en daarmee de veerkracht om met de diabetes om te gaan. Ook de 'kidstool' - een online vragenlijst waarmee kinderen kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid - draagt hieraan bij. Kinderen leren zo van jongs af aan om de ziekte als onderdeel van gezondheid en het dagelijks leven te zien.”

Foto Roos Nuboer

Psychosociale begeleiding

Tot slot is er veel aandacht voor de psychosociale begeleiding van de jonge patiënten en hun gezinsleden. Roos Nuboer: “Ondanks de vanzelfsprekendheid van de inzet van technologie bij kinderen met diabetes type 1, is het noodzakelijk om kind en ouders te begeleiden in het omgaan met de psychosociale druk die deze ziekte met zich meebrengt. Diabetes bij een kind heeft een enorme impact op het hele gezin. Het merendeel van de gezinnen heeft daarvoor op een gegeven moment begeleiding nodig van maatschappelijk werk of psycholoog. Het diabetesteam is zeer bewust bezig met de psychosociale aspecten en de kwaliteit van leven van kind en ouders.”

Multidisciplinair kinderdiabetesteam

Het kinderdiabetesteam van Meander Medisch Centrum bestaat uit drie kinderartsen, vijf kinderdiabetesverpleegkundigen, drie diëtisten, twee kinderpsychologen en een maatschappelijk werkster. Het team houdt drie keer per week een multidisciplinair spreekuur waarbij de kinderen (met ouder) de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en/of diëtiste spreken. Er zijn ook avondspreekuren. De kinderartsen dragen om beurten de diabetestelefoon (nummer bekend bij de patiënten), zodat er dagelijks een 24 uurs bereikbaarheid is voor noodgevallen. Meander heeft met ongeveer 400 patiënten een grote kinderdiabetespraktijk en daardoor kan het team zich constant blijven door ontwikkelen.

Topklinische functies Meander

Meander Medisch Centrum is lid van de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ) die samen werken aan betere patiëntenzorg. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Zorg is (STZ) topklinisch als er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en). Meander heeft nu acht topklinische functies: Laryngologie, Diafragma Chirurgie, Bekkenbodem problematiek en –(robot)chirurgie, Vasculitis, Radionucliden behandeling bij botmetastasen, Trombotische Trombocytopenische Purprura (TTP), High-tech behandelcentrum voor colorectaalcarcinoom en Kinderdiabetes.