18 April 2024

Inwoners regio Amersfoort delen zorgen en ideeën met Meander: ‘waarvoor kan ik in de toekomst nog in Meander terecht?’

Inwoners van de regio Amersfoort zijn betrokken, maar ook bezorgd over de toekomst van de zorg in hun regio. Dat bleek tijdens de eerste inwonersbijeenkomst die Meander op 16 april organiseerde. Waarvoor kan ik in de toekomst nog terecht in het ziekenhuis? Is er nog plek voor mijn ouders, kan ik nog bevallen in het ziekenhuis van mijn voorkeur, blijft er een SEH in Amersfoort en is er straks nog voldoende personeel?

Terug

Astrid Posthouwer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander, had een duidelijk antwoord: “De veranderingen in de zorg gaan momenteel snel, ook in Meander. Om de beste zorg voor iedereen te bieden werken we al intensief samen met andere ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen. Zo spreiden we onze zorg al over andere ziekenhuizen of verplaatsen we zorg naar  huisartsen of andere zorginstellingen. Of zelfs naar de huiskamer. De voorspellingen beloven niet veel goeds, daarom moeten we nu samen aan de slag.”

Eigen regie is fijn
Tijdens de avond was er veel aandacht voor preventie. Hoe kunnen we zorg voorkomen en de vraag naar zorg verkleinen? En wat is de eigen verantwoordelijkheid van de burger en die van het ziekenhuis? Al snel hingen de flip-overs vol met zinvolle ideeën voor een breed preventie offensief. Ook werd er gesproken over apps die het mogelijk om ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de huiskamer. De ervaringen zijn positief, maar ook hier zijn er zorgen om het verlies van het persoonlijke contact met de eigen dokter. Eigen regie is fijn, maar de bereikbaarheid van ziekenhuis en dokter moet wel gegarandeerd zijn.

Alle ervaringen, zorgen en ideeën die tijdens avond aan de orde kwamen zijn belangrijk voor Meander. Astrid Posthouwer in haar slotwoord: “Al jaren betrekken we patiënten bij de kwaliteit van onze zorg. Deze bijeenkomst met inwoners is goed bevallen. Ik ervaar een grote betrokkenheid en een heel constructieve houding om samen de zorg in onze regio op peil te houden. Daarom veel dank voor iedereen die vanavond naar Meander is gekomen.”