30 January 2024

Infuusbehandeling in vertrouwde omgeving thuis

Zorg thuis als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is. Dat is waar Meander Medisch Centrum zich voor inzet. Daarom kunnen patiënten die een infuus nodig hebben voor de versterking van hun botten of hun immuunsysteem deze behandelingen nu ook thuis krijgen. Een uitkomst voor patiënt en ziekenhuis.

Terug

Meander biedt nu twee behandelingen standaard thuis aan, waarvoor patiënten voorheen naar de afdeling Dagbehandeling van het ziekenhuis moesten komen. Het gaat om patiënten met kanker, botontkalking en andere aandoeningen die één of meer keer per jaar een infuus met zoledroninezuur nodig hebben voor de versteviging van hun botten. En om een infuus met immunoglobulines bij mensen met een spierziekte door een stoornis in het afweersysteem of een andere afweerstoornis. Hierdoor hebben mensen te weinig antistoffen in hun bloed en daardoor zijn zij vatbaar voor infecties. Zij hebben deze behandeling vaak elke maand nodig. In totaal verplaatst Meander hiermee meer dan duizend behandelingen van het ziekenhuis naar thuis.

Goede samenwerking

Dankzij een goede samenwerking tussen de Meander Apotheek, artsen en verpleegkundigen van Meander en medewerkers van de thuiszorg is deze werkwijze mogelijk. Poliklinisch apotheker Dominique Baas: “De eerste behandeling krijgt de patiënt in het ziekenhuis. Als deze probleemloos verlopen is, kan de volgende behandeling thuis plaats vinden. Wij leveren de medicijnen en infuusbenodigdheden aan de thuiszorg. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg komt bij patiënt thuis voor de toediening. Voor deze behandelingen werken we samen met thuiszorgorganisatie ExpertCare. Daarnaast bieden we nog acht andere behandelingen met injecties of infusen thuis aan. Dit aanbod willen we steeds verder uitbreiden.”

Sneller en fijner

Vorig jaar is Meander begonnen met twee kleinere groepen patiënten. Het zorgproces is geoptimaliseerd en er is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van zowel patiënten en medewerkers over de nieuwe werkwijze. Beiden gaven een rapportcijfer van een dikke 8. Alle reden om deze behandeling voor alle mensen die dit nodig hebben naar thuis te verplaatsen. Neuroloog Sanne Piepers: “Patiënten geven aan dat zij het prettig vinden om niet meer zo vaak naar het ziekenhuis te reizen. Thuis gaat het sneller en het voelt ook fijn in hun eigen omgeving. Zij voelen zich minder patiënt. Voor het ziekenhuis is het goed dat we ruimte overhouden op onze afdeling Dagbehandeling voor andere behandelingen die niet naar huis verplaatst kunnen worden. Bovendien kunnen we zo onze wachttijden verlagen.”

Zorg voor Morgen

Het bieden van ziekenhuiszorg thuis maakt onderdeel uit van het programma Zorg voor Morgen in Meander. Net als andere ziekenhuizen staat Meander voor de uitdaging om de medische zorg op een goede manier te kunnen blijven bieden met dezelfde mensen en middelen. Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Onder meer omdat het aantal ouderen in de samenleving toeneemt en patiënten complexere aandoeningen krijgen. Daarom werkt Meander aan projecten om zorg te voorkomen, verplaatsen of vervangen als dit mogelijk is.