9 September 2021

Honderdste aanmelding voor ondersteuningsconsulenten

Een mooie mijlpaal voor ondersteuningsconsulenten Marianne van Dam en Diane Brons. Sinds maart dit jaar helpen zij in Meander patiënten en hun naasten bij het vinden van de juiste ondersteunde zorg na de diagnose kanker. Afgelopen week hebben zij de honderdste aanmelding ontvangen.

Terug

Diane Brons: “Bouwen aan een nieuwe functie binnen een organisatie en binnen een half jaar de honderdste aanmelding krijgen maakt me trots. Dat we al zoveel mensen hebben mogen adviseren en ondersteunen vind ik heel bijzonder. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis weten collega’s, partners en patiënten ons steeds beter te vinden. Zij zien steeds meer in wat wij voor oncologische patiënten kunnen betekenen tijdens en na de behandeling. Maar ook andersom, breiden wij onze sociale kaart steeds verder uit zodat wij op onze beurt patiënten steeds beter kunnen adviseren en verwijzen.”

Netwerk

Patiënten komen met uiteenlopende klachten of problemen bij de ondersteuningsconsulenten. Van lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slecht slapen en seksualiteit tot psychische klachten zoals angst, depressie, concentratieproblemen en omgaan met prikkels. Samen met de patiënt wordt de hulpvraag concreet gemaakt om vervolgens zelf advies te geven of door te sturen naar de juiste hulpverlener. Dat pallet is heel divers. Denk aan oncologische revalidatie, psycholoog, seksuoloog, diëtiste, oncologische thuis begeleiding, haptonoom en wijkteam.

“We krijgen vaak te horen dat het eerste contact al zo waardevol is. Voor de patiënt is het soms een drempel om hulp te zoeken bij het herstel, vooral als de behandeling al een tijdje achter hen ligt. Wij zijn een luisterend oor. Dat er een uur naar hen geluisterd kan worden, dat zij hun verhaal kunnen doen, dat er begrip is voor de situatie en wij een passend advies kunnen geven. Dat is ontzettend waardevol.”


Nieuwe functie

Er is veel ondersteunende zorg voor mensen met kanker beschikbaar. In Meander en in de regio. Maar de weg naar de juiste zorg is soms lastig te vinden. De ondersteuningsconsulenten zijn een gids voor de patiënt en biedt begeleiding naar de juiste ondersteunende zorg.

De ondersteuningsconsulent is een nieuwe functie in Meander en wordt gefinancierd door de Vrienden van Meander. Met hulp van een pilot van een jaar willen ze de meerwaarde voor de patiënt en hun naasten aantonen om vervolgens op zoek te gaan naar duurzame financiering.