28 June 2022

Meander Medisch Centrum vroegtijdig richting doelstelling Nationaal Preventieakkoord

Meander Medisch Centrum heeft, net als 19 andere zogenaamde Voorhoedeziekenhuizen in Nederland, hun voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers veranderd. Zo hoort Meander bij de groep ziekenhuizen die grote verschuivingen aantoont naar een aanbod van meer groente en fruit, meer bruin- en volkorenbrood en gezonde alternatieven voor gefrituurde snacks. De Richtlijn Eetomgevingen en de Richtlijnen Goede Voeding zijn de uitgangspunten voor de gezonder een duurzamer aanbod.

Terug

Op 2 december 2020 ondertekende Meander Medisch Centrum een intentieverklaring van Goede Zorg Proef Je om in de zomer 2022 van gezonder voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Sindsdien is het aanbod bij de Voorhoedeziekenhuizen dat binnen de Schijf van Vijf valt van minder dan de helft naar boven de 70% gegaan. Een mooi illustratie hiervan is dat bruin- en volkorenbrood de standaard is geworden voor belegde broodjes. Ook zijn patiënten-maaltijdservices vernieuwd en verandering doorgevoerd om de basis gezonder te maken. Het aanbod van vegetarische gerechten is vergroot en er is meer aandacht voor (eiwitrijke)tussendoortjes. De voorhoedeziekenhuizen hebben intensieve afstemming, delen kennis en ervaring en dragen bij aan de ontwikkeling van tools.

Ziekenhuizen hebben een voorbeeldrol in het aanbieden van gezonde voeding. Een gezonder voedingsaanbod draagt bij aan herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers en een gezonde keuze voor bezoekers. Het afgelopen jaar groeide het netwerk van Goede Zorg Proef Je met nog eens 33 ziekenhuizen. Daarmee is Meander Medisch Centrum onderdeel van 53 Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen die aan de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord werken, waarin staat dat ziekenhuizen en zorginstellingen in 2030 een gezond voedingsaanbod hebben.

Gezonde Eetomgeving 
Goede Zorg Proef Je gebruikt de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum in de ondersteuning van ziekenhuizen naar een gezonder aanbod. Dit vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod voor medewerkers en bezoekers. Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in de ziekenhuisomgeving, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze. Daarvoor is de ambitie dat de helft van het aanbod aan de Richtlijn voldoet. Bij aanvang voldeed 39% van de Voorhoedeziekenhuizen hieraan en dat is nu 90%. Daarbij is het gezonde aanbod ruim boven de 70%, dit is een prachtig resultaat. De voorhoedeziekenhuizen hebben meer vegetarische en gezonde alternatieven voor de frituursnacks en het aanbod door de week is verlaagd. Om te veranderen is in de hele keten innovatie noodzakelijk, juist op het gebied van snacks en broodbeleg maar ook de maatregelen zoals geen BTW op groenten en fruit kunnen verder bijdragen aan een gezond aanbod.

Gezonde voeding in het Nationaal Preventieakkoord
Gezonde voeding in ziekenhuizen is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Het NPA is in 2018 opgesteld vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De Alliantie Voeding in de Zorg heeft het programma Goede Zorg Proef Je opgezet waar nu perifere en academische ziekenhuizen, opleidingsziekenhuizen, GGZ- en (geriatrische) revalidatie-instellingen uit heel Nederland onderdeel van zijn. Zij werken actief samen om de in het Preventieakkoord gestelde doel zo snel mogelijk te behalen.