10 September 2021

Geboortezorg onder druk, intensieve regionale samenwerking

De aanhoudend hoge werkdruk in de ziekenhuizen en een geboortegolf leiden tot hoge druk op de capaciteit in de geboortezorg in de regio Utrecht. In de hele keten van kraamzorg, eerstelijns verloskundigen, ambulancedienst en ziekenhuizen is de druk duidelijk voelbaar.

Terug

Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een zwangere niet altijd in het ziekenhuis van eigen keuze kan bevallen. Daarnaast hebben kraamverzorgenden minder tijd beschikbaar. De regionale samenwerking wordt daarom geïntensiveerd. 

De huidige krapte in de keten van de geboortezorg vraagt logistiek veel aandacht en kan voor zwangeren en geboortezorgpersoneel belastend en zorgelijk zijn. Bij een gewenste ziekenhuisbevalling kost het de verloskundige vaak veel moeite en kostbare tijd een plek te zoeken in één van de ziekenhuizen in de regio. Voor de ziekenhuizen is het een logistieke uitdaging optimaal gebruik te maken van hun personeelscapaciteit.


Centrale regionale coördinatie

Om de geboortezorg in de regio Utrecht met deze hoge capaciteitsdruk zo goed mogelijk te organiseren, wordt door de partners in de hele geboortezorgketen samen met het zorg coördinatiecentrum Midden-Nederland (ZCC) een centraal regionaal zorgcoördinatiecentrum opgezet. Hiervoor is een capaciteitsmonitor ontwikkeld waarmee ook de laag complexe geboortezorg in en buiten de regio beter inzichtelijk is. Eerder werd ook al een app gelanceerd waarmee eerstelijns verloskundigen en de ziekenhuizen in de regio Utrecht in één overzicht kunnen zien waar en wanneer er plek is voor een acute bevalling. Door deze maatregelen kunnen ziekenhuizen kraamzorg, eerstelijns verloskundigen en ambulancedienst nu sneller en efficiënter capaciteitsinformatie met elkaar delen. Door te weten waar er ruimte is voor welke benodigde geboortezorg, kan de zorg beter worden verdeeld en wordt de beschikbare capaciteit in de regio zo optimaal mogelijk benut.

Goede en veilige geboortezorg

Voor zwangeren kan de huidige capaciteitsdruk ertoe leiden dat de bevalling niet altijd kan plaatsvinden in het ziekenhuis naar keuze. Na de bevalling kan het voorkomen dat moeder en kind naar een andere zorglocatie gebracht moeten worden, om ruimte vrij te maken voor de volgende bevalling. Of kunnen moeder en kind eerder naar huis als er kraamzorg thuis beschikbaar is. In sommige gevallen zal er uitgeweken moeten worden naar ziekenhuizen buiten de regio. Acute, spoedeisende en hoog complexe geboortezorg blijft in de regio echter ALTIJD beschikbaar. Op deze manier doen de partners in de geboorteketen er gezamenlijk alles aan om in deze situatie van krapte, goede en veilige geboortezorg te kunnen blijven bieden en wordt een uiterste inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat bevallende vrouwen altijd ergens terecht kunnen.

Blijven inzetten op behoud, werving en opleiding van personeel

De voorspellingen laten zien dat de geboortegolf in de regio eind september nog een piek heeft. Een stijging van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De ROAZ verwacht dat de krapte in de geboortezorg in de regio Utrecht voorlopig nog zal aanhouden, evenals de aanhoudende personeelstekorten in de ziekenhuizen en de aanhoudend hoge druk op de zorg. Het aanbod van opgeleid personeel is landelijk echter laag. Alle partijen blijven daarom gezamenlijk inzetten op werven, opleiden en behouden van medewerkers.