7 July 2023

Drie topklinische expertisecentra van Meander opnieuw erkend door STZ

Drie topklinische expertisecentra van Meander zijn opnieuw erkend door STZ. Het gaat om Vasculitis, Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) en Radionucliden behandeling bij botmetastasen. Alle drie de centra hebben op de gevraagde criteria (patiëntparticipatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie) de doorontwikkeling voldoende aantoonbaar kunnen maken en daarom is de erkenning voor STZ voor de komende vier jaar verlengd.

Terug

Alle drie de centra doen veel op het gebied van patiëntparticipatie. Ze meten regelmatig de patiënttevredenheid en verbeteren structureel waar nodig. Ook lopen er interessante wetenschappelijke onderzoeken en innoveren ze voortdurend.

Radionucliden behandeling bij metastasen

Binnen de Radionucliden ligt de focus op de behandeling van uitgezaaide prostaatkanker met het radioactieve geneesmiddel Lutetium-PSMA (PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Antigeen). Meander is als eerste ziekenhuis in Nederland, naast het NKI in Amsterdam, met deze behandeling gestart. Lutetium-PSMA hecht zich specifiek aan alle uitzaaiingen van prostaatkanker in het lichaam en geeft daar een therapeutische straling af. Deze gerichte bestraling helpt bij het vernietigen van prostaatkankercellen, inclusief uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam. Naast Lutetium-PSMA gaan de specialisten van Radionucliden binnenkort starten met de ontwikkeling van een nieuw radioactief geneesmiddel, namelijk FAPI (fibroblast activation protein inhibitor). FAPI is een nieuw radioactief medicijn in de Nucleaire Geneeskunde. Het zijn eiwitten die selectief binden aan fibroblast activation protein (FAP), een enzym dat overvloedig voorkomt in allerlei tumoren. Daarom kan FAPI worden toegepast bij vele soorten tumoren. FAPI kan gebruikt worden om deze tumoren op te sporen, maar ook (in een latere fase) voor de behandeling. In de diagnostische fase wordt FAPI gebonden aan een radioactieve stof, zoals gallium-68 (Ga-68), waardoor het kan worden gedetecteerd met behulp van een PET scan. In een latere fase hopen we behandelingen hiermee te kunnen doen met FAPI gebonden aan een radioactieve stof zoals Lutetium, dat een therapeutische straling uitzendt. 


TTP

TTP heeft ook een aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is op advies van de landelijke patiëntenvereniging de nazorg na een TTP-aanval verbeterd, met name de aandacht voor begeleiding en psychosociale nazorg. Ook is er op basis van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een nieuwe TTP-aanval te voorspellen is door de zogenaamde ADAMTS-13 concentratie te meten. Voorheen werd deze meting alleen uitgevoerd bij klachten. Nu voeren de specialisten deze meting ieder half jaar uit en in het eerste jaar na en aanval zelfs iedere drie maanden. Op deze manier krijgt het TTP-team samen met de patiënt inzicht in de kans op herhaling of problemen in de toekomst. Dit betekent voor de patiënt minder onzekerheid en een verbetering van de kwaliteit van levenslang leven met TTP.


Vasculitis

De afgelopen vier jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de Vasculitiszorg in Meander. Zo heeft Meander in oktober 2021 Vasculitis consulenten aangesteld. Zij zien de patiënten regelmatig en geven bijvoorbeeld uitleg over de ziekte en behandeling en begeleiden patiënten tijdens en na de behandeling. Daarnaast organiseert het Vasculitisteam een regionaal MDO via het ARCH netwerk. Bijzonder aan deze innovatie is dat Meander het eerste en tot op heden enige, expertisecentrum
voor Vasculitiszorg is dat zich als niet academisch centrum coördinator voor Vasculitiszorg mag noemen. In de overige regio's in het land is altijd een UMC het coördinerend centrum. Het geeft Meander een unieke kans om als niet academisch, maar wel STZ ziekenhuis, een sleutelrol te spelen in de landelijke centralisatie van Vasculitiszorg. Dat patiënten tevreden zijn met de Vasculitiszorg in Meander bleek uit een enquête die onlangs onder patiënten verspreid is. Ruim 2/3 van de patiënten heeft deze enquête ingevuld en zij beoordelen de vasculitiszorg in Meander gemiddeld met een 8,7.


STZ Topklinische Zorg

Meander is een van de 27 door STZ erkend topklinische opleidingsziekenhuizen. Dat betekent dat Meander naast basiszorg ook hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg biedt die niet elk ziekenhuis biedt. Deze excellente patiëntenzorg is ‘topklinische zorg’ als er aan een aantal STZ-criteria wordt voldaan zoals patiëntparticipatie, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit en het blijven verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg. Zorg die aan alle criteria voldoet wordt als expertisecentrum opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister. Alle expertisecentra worden iedere vier jaar beoordeeld door STZ. Naast Vasculitis, TTP en Radionucliden behandeling bij metastasen heeft Meander nog vijf andere expertisecentra: Bekkenbodemproblematiek en –(robot)chirurgie, Laryngologie, Diafragmachirurgie, Hightech centrum voor de behandeling van colorectaal carcinoom en Kinderdiabetes.