5 October 2023

Cliëntenraad Meander peilt de mening over Samen Beslissen

Van maandag 9 oktober t/m donderdag 12 oktober staan leden van de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum in het ziekenhuis voor een achterbanraadpleging. Ditmaal is de Cliëntenraad benieuwd naar de ervaringen van patiënten en hun naasten met Samen Beslissen.

Terug

Samen Beslissen is een gespreksmethode waarbij een arts samen met de patiënt bespreekt naar welke zorg en behandeling het beste passen bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt. In Meander is een groeiend aantal medisch specialisten en verpleegkundigen geschoold in deze gespreksmethode en past die toe in de consulten met patiënten. De Cliëntenraad is in het ziekenhuis aanwezig met een informatietafel en zullen patiënten en hun naasten actief bevragen over dit onderwerp. Met de antwoorden wil de Cliëntenraad de kansen inventariseren om het samen beslis gesprek nog verder te verbeteren.