11 May 2022

Cliëntenraad Meander houdt volgende week live achterbanraadpleging

De Cliëntenraad van Meander behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten wordt verstaan (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers. De zorg die in Meander wordt gegeven, dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat meer inwoners van het verzorgingsgebied van Meander meedenken over nieuwe ontwikkelingen.

Terug

Dit kan op verschillende manieren. Inwoners kunnen zich via de website van Meander aanmelden voor het klantpanel. Via dit klantenpanel vraagt Meander af en toe naar de mening over een bepaald onderwerp. Deelnemers aan dit klantpanel blijven anoniem. Daarnaast houdt de Cliëntenraad in de week van 16 mei voor de eerste keer een live achterbanraadpleging in Meander.

Achterbanraadpleging

Willy Heuveling, voorzitter van de Cliëntenraad: “Volgende week staan we van maandag tot en met vrijdagochtend in De Laan in Meander. Iedere dag zijn er twee leden van de Cliëntenraad aanwezig. Patiënten en bezoekers kunnen dan even langslopen en laagdrempelig kennismaken met ons. Als ze op dat moment nog geen vragen of tips hebben, ontvangen ze van ons een folder zodat ze ons op een later moment altijd kunnen bereiken. Wij vinden het belangrijk dat de cliënten van Meander zich gehoord voelen. Uw belang is onze zorg.”

Cliëntenraad

De belangrijkste missie van de Cliëntenraad is het laten horen van de stem van de cliënten van Meander en hier serieus mee omgaan. De Cliëntenraad denkt daarom actief mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad bestaat uit negen leden en vergadert maandelijks. Daarnaast is er overleg met diverse werkgroepen van Meander. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf over zaken die voor cliënten van belang zijn zoals patiënttevredenheid, kwaliteit, communicatie, financiële zaken, huisvesting en belangrijke wijzigingen in de organisatie. Ook kan de Cliëntenraad invloed uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Toezicht. De werkwijze, rechten en plichten van de Cliëntenraad staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen