10 March 2023

Cao acties in Meander Medisch Centrum op donderdag 16 maart

Ziekenhuispersoneel voert op donderdag 16 maart actie voor een betere cao. Ook medewerkers van Meander Medisch Centrum doen mee aan deze landelijke actiedag. De Raad van Bestuur heeft ingestemd met de voorgenomen acties en geeft het personeel de ruimte in actie te komen voor een betere cao.

Terug

Op 16 maart is Meander gewoon open, maar veel afdelingen werken als een zondagsdienst. Dit betekent dat er voornamelijk spoedzorg wordt geboden, dat planbare operaties en opnames komen te vervallen en dat poliklinische spreekuren worden aangepast of niet doorgaan (bij Urologie, Nefrologie en Gipskamer).

De zorg en afspraken voor oncologische patiënten gaat wel door. Tijdens de actiedag is er tevens een normale dienstverlening voor bloedprikken, revalidatie, paramedische zorg, radiologisch en diagnostisch onderzoek, ontslag van patiënten en het verstrekken van medicijnen. De openings- en bezoektijden zijn ongewijzigd, de horecavoorzieningen zijn geopend en patiënten op de verpleegafdelingen kunnen bezoek ontvangen.

Op 16 maart kunt u, net als op elke andere dag, bellen naar uw huisarts, naar de regionale huisartsenposten of het alarmnummer 112.

Wat betekent de actiedag voor mij?

 • U heeft op 16 maart spoedeisende hulp nodig, kunt u naar Meander? 
  Ja, de spoedzorg gaat altijd door. De behandeling van patiënten op de Spoedeisende Hulp, Hartbewaking en Verloskunde en de eventuele ziekenhuisopname die daarop volgt, verlopen op de actiedag normaal. Als u met spoed hulp nodig hebt, bel dan overdag met uw huisarts. Na 17.00 uur neemt u eerst contact op met de Huisartsenpost via telefoonnummer 085 – 773 11 00. In geval van spoed of levensbedreigende situaties belt u alarmnummer 112.
 • Heeft u op 16 maart een afspraak in Meander?
  U wordt persoonlijk door Meander benaderd als uw afspraak niet doorgaat. Samen met u wordt een nieuwe afspraak gepland. Bent u niet gebeld door Meander, dan gaat uw afspraak door. Heeft u DigiD, dan kunt u uw afspraken bekijken op www.mijnmeander.nl
 • Heeft u op 16 maart een operatie in Meander?
  U wordt gebeld als uw operatie niet doorgaat. Een nieuwe datum voor uw operatie wordt in overleg met u gepland. Heeft u geen bericht van Meander ontvangen, dan gaat uw operatie door. Heeft u DigiD, dan kunt u uw afspraken bekijken op www.mijnmeander.nl
 • Heeft u een afspraak vlak voor of net na de actie op 16 maart?
  Alle patiënten die een afspraak hebben die niet door kan gaan, zijn persoonlijk geïnformeerd. Heeft u niets gehoord? Dan gaat uw afspraak gewoon door. Heeft u DigiD, dan kunt u uw afspraken bekijken op www.mijnmeander.nl
 • Heeft u een afspraak voor chemotherapie op 16 maart?
  Deze afspraak gaat door volgens het normale rooster.
 • Wilt u op 16 maart medicijnen ophalen bij de Apotheek in Meander?
  Dat kan, de Apotheek is tijdens de actiedag gewoon open.
 • Wilt u bloed laten prikken op één van de locaties van Meander?
  Op 16 maart geldt een normale dienstverlening en kunt u bloed laten prikken op onze locaties en prikpunten. Plan uw afspraak online in op de website van Meander. De afspraken met patiënten die thuis bloed laten prikken, gaan gewoon door.
 • U wilt op 16 maart iemand bezoeken in Meander, kan dat?
  Ja, op deze dag gelden de reguliere bezoektijden op alle afdelingen. Ook op de afdelingen waar de actie plaatsvindt. Op de verpleegafdelingen gaat op 16 maart de noodzakelijke zorg aan opgenomen patiënten gewoon door.

Bereikbaarheid

Telefonisch zijn we 16 maart bereikbaar via 030 – 850 5050. Houd er rekening mee dat we u mogelijk niet kunnen doorverbinden naar een polikliniek, afsprakenlijn, afdeling of persoon.