15 October 2021

Wetenschapssymposium bouwt brug tussen medisch en verpleegkundig onderzoek

Op donderdag 14 oktober vond het Wetenschapssymposium van Meander plaats. Dit jaar vanwege corona geheel digitaal. Deze editie hebben naast medisch onderzoekers, ook verpleegkundigen en paramedici hun onderzoeken kunnen presenteren.

Terug

Deze opzet bood de mogelijkheid om te kijken naar de ontwikkelingen bij elkaars disciplines en de kans samen verder te werken aan de verbetering van de zorg voor onze patiënten.Er was naast (patiëntgebonden) onderzoek dat in Meander werd uitgevoerd, ook aandacht voor literatuurstudies. In totaal hebben rond de 80 deelnemers het symposium gevolgd.

Verschillende sprekers en presentaties

Het symposium begon met een plenair gedeelte waarin hoogleraar Verplegingswetenschap en Chief Healthcare Organization bij de Ne­derlandse Zorg Autoriteit Marieke Schuurmans een verhaal vertelde over het hoe, wanneer en waarom van onderzoek in de zorg.

Daarna kwam MDL-arts en winnaar van de J.H.F. van Brunswijck prijs 2018 Thijs Schwartz aan het woord over zijn onderzoek naar endoscopische chirurgie van grote poliepen en vroegtumoren in de darmen. Na het plenaire gedeelte konden deelnemers in zogenaamde break-out rooms twee keuzesessies bijwonen. Per sessie waren er drie of vier presentaties te volgen die ingedeeld waren per thema: oncologie, COVID, verpleegkundig handelen, chirurgie en evaluatie van therapie.

Prijzen

Traditiegetrouw wordt er ieder jaar een aantal prijzen uitgereikt tijdens het Wetenschapssymposium. De stafprijs voor beste publicatie in 2020, de Johan Herman Franken van Brunswijck prijs, is dit jaar gewonnen door reumatoloog Ruth Klaasen. Zij kreeg de prijs uit handen van de vorige winnares, Esther Consten. Klaasen heeft de afgelopen jaren gepubliceerd over de diagnostiek bij Reumatoïde Artritis. Daarnaast doet ze onderzoek naar Vasculitis als (mede)trekker van het door STZ erkende topklinische centrum voor Vasculitis.


De prijs voor de beste CAT (Critically Appraised Topics), een kort literatuuronderzoek, is gegaan naar Lyanne van Dam-van Hal, ergotherapeut bij de afdeling Revalidatie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Digitale Cognitieve Therapie, in het bijzonder het programma RehaCom, voor de revalidatie van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

De onderzoeksprijs is gegaan naar Thijs Burghgraef, arts in opleiding en promovendus bij de Chirurgie. Hij heeft onderzoek gedaan naar de beste behandelmethode voor endeldarmkanker. Daarbij heeft hij door gebruik te maken van de variatie in methode over het land laten zien dat het voor de oncologische uitkomst niet zo uitmaakt welke methode je gebruikt, maar dat de kans op een stoma kleiner is bij robotchirurgie en bij de transanale chirurgie ten opzichte van een “gewone” laparoscopische ingreep. Daarnaast heeft hij ook de lange termijn effecten van de verschillende behandelingen naast elkaar gelegd. Ook op de langere termijn zijn de resultaten van de drie ingrepen vergelijkbaar.

De scriptieprijs is gewonnen door Stefan van den Brink, MBB'er bij de afdeling Radiologie, voor zijn scriptie over dosisfactoren bij pijnbestrijding procedures.

Wetenschap in Meander

Meander is een STZ-ziekenhuis. Daarom speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in ons ziekenhuis. Passend bij ons topklinische klimaat is er continue aandacht voor het doen van onderzoek, door zowel specialisten als verpleegkundigen en paramedici. Het doen van onderzoek is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg.