Koers 2025 - strategie Meander Medisch Centrum

Na een periode van crisiszorg rondom COVID-19 ziet Meander het zorglandschap verder veranderen door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De zorgvraag in de regio neemt toe, terwijl personeelsbeschikbaarheid en financiële groeiruimte onder druk staan. Technologische ontwikkelingen, veranderende patiëntwensen en verschuivende rollen van verschillende aanbieders of contractpartijen bieden uitdagingen, maar ook kansen. De roep om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ wordt steeds groter; het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij patiënten thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals eHealth).


Terug

Afgelopen jaren zijn reeds meerdere initiatieven gerealiseerd omtrent het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huisartsen, eerstelijnscentra, behandelklinieken of naar de thuissituatie. Omdat zorgorganisaties dit niet alleen kunnen, wordt vaker samengewerkt binnen landelijke en regionale samenwerkingsverbanden. Het belang van netwerken in de zorg en het hebben van een wendbare zorgorganisatie is steeds belangrijker. De uitdaging om een toekomstbestendig en toonaangevend ziekenhuis te zijn en blijven, als partner in gezondheid voor onze patiënten, vraagt de komende jaren om onze aandacht.

Digitalisering van zorg is al een tijd gaande, maar heeft door de COVID-19 crisis een flinke opmars gemaakt. Consulten op afstand, videobellen en het verder digitaliseren van dienstverlenings- en zorginhoudelijke processen zijn tegenwoordig alledaagse praktijk binnen de zorg. Het beschikbaar hebben en kunnen delen van data zijn daarbij randvoorwaardelijk geworden. De patiënt, zorgprofessional, overheid, zorgverzekeraars, concurrentie of marktontwikkeling, oefenen begrijpelijkerwijs druk uit om een versnelling van (digitale) innovaties te realiseren.

Helaas is het personeelstekort in de zorg groot en niet snel opgelost. Door hoge werkdruk, concurrerende arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en een toenemende uitstroom van goed opgeleide (oudere) medewerkers, voorziet de zorgsector uitdagingen om haar personeelsbeschikbaarheid komende jaren in stand te houden. Een belangrijke focus zal komen te liggen op het inzetbaar houden van medewerkers, met een gericht leeftijdsbeleid en meer aandacht voor het binden en boeien van medewerkers.

Afgelopen periode heeft Meander haar eerdere strategische keuzes geëvalueerd, rekening houdend met de hiervoor beschreven ontwikkelingen. Deze evaluatie heeft geleid tot Koers 2025.