Veelgestelde vragen PREM onderzoek

De PREM (Patient Reported Experience Measures)-vragenlijst staat voor een  landelijke standaard voor het meten van de patiënttevredenheid aan de hand van ervaringen. Een PREM is een korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces.

Terug

Vraag en antwoord

In opdracht van Meander voert meetbureau Interactive Studios onderzoek uit bij patiënten over de ervaren kwaliteit van zorgverlening. Indien u hiervoor bent geselecteerd, ontvangt u op uw huisadres een brief met een code. Heeft u vragen over dit onderzoek? Kijk hieronder of uw vraag erbij staat, met het antwoord. U vindt ook informatie hoe u kunt handelen indien u niet benaderd wilt worden voor dit onderzoek.

Hoe kan ik deelnemen?

U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. Patiënten ontvangen steekproefsgewijs een uitnodiging per post thuis voor deelname aan het onderzoek. Alleen als u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kunt u meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek is digitaal en de vragenlijst staat op internet.

Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?

De resultaten, zoals het rapportcijfer, worden bekendgemaakt op deze website.

Ik wil niet benaderd worden voor het onderzoek, hoe kan ik dat kenbaar maken?

Geef dit door via het afmeldformulier. Wij betrekken uw gegevens dan niet in de steekproef.

Is het onderzoek anoniem?

Ja, het onderzoek is anoniem. Meander Medisch Centrum neemt een steekproef van patiënten met dezelfde aandoening/behandeling en levert hun NAW-gegevens aan bij het meetbureau Interactive Studios, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat voor ons het tevredenheidsonderzoek uitvoert. Dit bureau heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt om de uitnodigings- en herinneringsbrieven te versturen. Het meetbureau behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Meander Medisch Centrum neemt een steekproef van patiënten met dezelfde aandoening/behandeling en levert hun NAW-gegevens aan bij het meetbureau Interactive Studios, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat voor ons het tevredenheidsonderzoek uitvoert. Interactive Studios zal de privacy waarborgen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?

Indien u problemen heeft bij het inloggen op de vragenlijst of het invullen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de helpdesk van onderzoeksbureau Interactive Studios. Dit geldt alleen voor vragen over het invullen van de vragenlijst. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over uw gezondheid of over uw bezoek aan het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de afdeling of polikliniek waar u een bezoek aan heeft gebracht.

Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg in Meander Medisch Centrum te verbeteren. We publiceren het rapportcijfer op onze website.

Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?

Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan de verbetering van zorg in het ziekenhuis. Meedoen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft absoluut geen gevolgen voor uw behandeling of zorgverzekering.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in Meander Medisch Centrum te verbeteren. De resultaten zoals het rapportcijfer worden gepubliceerd op de website van het ziekenhuis. Tevens worden de resultaten gebruikt voor verantwoording naar externe partijen.

Welke patiënten worden benaderd?

Steekproefsgewijs worden patiënten benaderd die de polikliniek of een andere afdeling hebben bezocht of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.