Kwaliteit in cijfers

Meander wil de best mogelijke zorg leveren. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit van onze zorg te meten, te publiceren en te verbeteren.

Terug

Onze prestaties

Ranglijsten Nederlandse ziekenhuizen

Het Algemeen Dagblad en Elsevier weekblad doen (vrijwel) jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van ziekenhuizen in Nederland. Hierin heeft Meander al jaren een goede positie. 

  • AD Top 100: Meander op 5e positie van de topklinische ziekenhuizen in 2019. Vanwege corona was er in 2020 geen Ziekenhuis Top 100.
  • Elsevier Beste ziekenhuizen: Meander hoogst scorende ziekenhuis in de regio in 2020.

Vergelijk ziekenhuizen

U kunt de Nederlandse ziekenhuizen met elkaar vergelijken op

Beoordeel Meander op Zorgkaart Nederland

Bent u patiënt of patiënt geweest in Meander Medisch Centrum? U helpt ons bij het verder verbeteren van de zorg door uw waardering te geven via de website van Zorgkaart Nederland. U beoordeelt een ziekenhuis en/of een medisch specialist door voor zes onderwerpen een cijfer en eventueel toelichting te geven.

Sterftecijfers in HSMR

Om de sterftecijfers van ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, worden de jaarlijkse aantallen vertaald naar de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). Een sterftecijfer van 100 wil zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht op basis van kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen.

HSMR Meander van 2022

De HSMR van 2022 van Meander is 108. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 100-117. De HSMR voor 2022 wijkt significant af van het landelijk gemiddelde. De HSMR over de periode 2020 t/m 2022 is 103. Het 95% betrouwbaarheidsinterval hiervan is 98 – 109. Deze uitkomst is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde. 

Sinds de publicatie van de HSMR in 2012 doet Meander nader onderzoek naar de sterftecijfers, de wijze van registratie en naar dossiers van overleden patiënten. Dit leidt tot verbeteringen in behandeling en in de registratie. Meander Medisch Centrum volgt de ontwikkeling van de cijfers maandelijks met behulp van een ICT-tool. Hierdoor kunnen we vroegtijdig stijgingen in de HSMR signaleren en indien nodig onderzoek doen naar de oorzaak. Bekijk de SMR's van Meander Medisch Centrum over de verslagjaren 2020 - 2022

Wilt u meer weten over hoe de (H)SMR tot stand komt, dan kunt u kijken op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer over kwaliteit van zorg in Meander

Lees meer over onze kwaliteit van zorg in: