Veelgestelde vragen over privacy en veiligheid

Terug

U kunt zelf ook bijdragen aan een veilig gebruik van uw gegevens in MijnMeander:

  • Log uit op het moment dat u MijnMeander niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
  • Ga zorgvuldig om met uitgeprinte pagina’s met uw gegevens erop.
  • Uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruik een screensaver en beveilig uw computer met een wachtwoord. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet direct zien als u even weg bent van uw computer.
  • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat uw modem of router beveiligd is met zogenoemde encryptie. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruikmaken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

In uw medisch dossier staan gegevens die te maken hebben met uw behandeling. De hulpverlener is verplicht om zo’n dossier bij te houden. U en de hulpverleners die bij uw behandeling zijn betrokken hebben het recht om over uw dossier in te zien. U kunt dit bespreken met uw behandelend medisch specialist. Alleen wanneer u duidelijk toestemming geeft, mogen ook anderen uw dossier bekijken.

U kunt alleen van MijnMeander gebruikmaken door in te loggen met uw DigiD. Meander gebruikt DigiD om uw identiteit vast te stellen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat andere mensen (derden) geen gebruik maken van uw DigiD-inloggegevens.

Al het elektronisch verkeer (online berichten) tussen Meander en uw computer, tablet of smartphone is gecodeerd. Dit betekent dat deze online informatie alleen door uzelf kan worden gelezen. Meander is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u zeker kunt zijn van de veiligheid van MijnMeander.

Meander Medisch Centrum gaat op een veilige manier met uw digitale gegevens om. Wij registreren uw gegevens in uw medisch dossier. Dit doen we volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor kunt u zeker zijn dat we zorgvuldig omgaan met uw privacy. Ook de gegevens die u zelf invoert in MijnMeander komen in uw medisch dossier. Kijk voor meer informatie op www.meandermc.nl/privacy.