Veelgestelde vragen over Mijn Dossier inzien

Terug

U kunt niet namens uw moeder/vader inloggen. Meander Medisch Centrum onderzoekt samen met DigiD de mogelijkheden om machtigingen goed in te richten.


Nee, op dit moment kunnen alleen patiënten van 16 jaar en ouder hun medisch dossier inzien. Uw kind kan wel zelf een DigiD aanvragen en gebruikmaken van de andere onderdelen van MijnMeander. Bijvoorbeeld afspraken bekijken.

Neem alleen in dringende gevallen telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Dit kan via 033 - 8505050. U kunt dit nummer ook buiten kantooruren bereiken. Bij uw volgende afspraak licht uw behandelaar de uitslag van uw onderzoek toe.

De informatie in MijnMeander komt direct uit uw medisch dossier van het ziekenhuis. Staat er informatie die niet klopt? Geef dit dan aan tijdens uw volgende afspraak met uw arts. Uw informatie wordt bij elk bezoek bijgewerkt in uw medisch dossier.

Als u de medische taal in uw dossier niet begrijpt dan kunt u uw behandelend arts vragen om uitleg bij uw volgende afspraak.

Uitslagen van Radiologie- en Pathologie-onderzoek zijn met een vertraging van 7 dagen zichtbaar. Alle andere gegevens kunt u zonder vertraging bekijken.

Zodra de definitieve uitslag bekend is, is de uitslag direct zichtbaar in MijnMeander. Als het onderzoek uit meerdere onderdelen bestaat, dan kunt u de uitslag zien als van alle onderdelen definitieve uitslagen bekend zijn.

Uw behandelaar bespreekt de uitslagen met u.

U kunt op ieder moment de inzage in uw dossier weer activeren. Wel moet u hiervoor zijn ingelogd bij MijnMeander. U kunt dan het aanvraagformulier invullen en versturen. Als uw arts de inzage heeft geblokkeerd dan zal uw aanvraag eerst door de arts worden gecontroleerd.


Als u uw medisch dossier niet wilt inzien, kunt u uw dossier uitzetten via MijnMeander. Dit kan alleen als u ingelogd bent. 

U kunt delen van uw dossier inzien via het patiëntenportaal MijnMeander. Vindt u daar niet de informatie waar u naar op zoek bent? Dan kunt u via MijnMeander een kopie opvragen van andere delen van uw dossier. Online uw dossier bekijken is mogelijk op elk moment en op elke computer, tablet of mobiele telefoon.

Meander vindt het belangrijk dat u als patiënt uw medisch dossier online kunt bekijken. Als patiënt krijgt u dan meer inzicht in uw ziekteproces en ziektegeschiedenis. Ook kunt u meer eigen regie nemen over uw zorg, als u dat wilt. Zo gaat u beter voorbereid naar het spreekuur met uw zorgverlener. Met de juiste informatie. U kunt hierdoor samen met uw zorgverlener beter beslissen over uw zorg en behandeling.

Online inzage in uw medisch dossier betekent dat u delen van uw eigen medisch ziekenhuisdossier online kunt bekijken. Dus op elke computer, tablet of mobiele telefoon. Bijvoorbeeld de brieven die Meander heeft gestuurd aan uw huisarts of aan andere artsen of zorgverleners. Maar ook uitslagen van onderzoek dat u heeft gehad in Meander, informatie over uw opname en medicijnen die u thuis gebruikt. In uw dossier staat informatie vanaf 1 januari 2014.