Gebruikersvoorwaarden MijnMeander

Terug

MijnMeander is het digitale patiëntenportaal van Meander Medisch Centrum. Via dit webportaal kunt u als patiënt informatie uitwisselen met de zorgverleners van Meander. Veiligheid en privacy vinden wij hierbij erg belangrijk. Wij beveiligen uw gegevens daarom goed. Maar ook is het belangrijk dat u zelf nauwkeurig met uw gegevens omgaat. Hieronder leest u hier meer over.

Zo beschermen wij uw gegevens

 • MijnMeander is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Dit geldt voor alle informatie die Meander hier heeft geplaatst. Deel uw gegevens daarom niet zomaar met andere mensen (derden).
 • MijnMeander kunt u alleen gebruiken door in te loggen met uw DigiD. Zo kunnen we uw identiteit vaststellen en is het portaal extra veilig.
 • Meander registreert uw gegevens in uw medisch dossier. Dit doen we volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor kunt u zeker zijn dat we zorgvuldig omgaan met uw privacy.
 • Meander neemt alle maatregelen die nodig zijn om MijnMeander veilig te kunnen gebruiken. Al het elektronisch verkeer tussen Meander en uw computer, tablet of smartphone is gecodeerd. Dit betekent dat dit verkeer (de berichten) niet door anderen dan uzelf kan worden gelezen. 

Hoe u zelf uw gegevens kunt beschermen

 • Heeft u informatie in MijnMeander openstaan op uw scherm? Of heeft u uw documenten van MijnMeander gedownload of geprint? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat deze informatie op de juiste manier wordt gebruikt of bewaard. Dit geldt ook voor het gebruik van uw DigiD en uw inloggegevens.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de informatie uit MijnMeander alleen te delen met mensen die bij uw zorg betrokken zijn. Zorg ervoor dat alleen deze mensen kunnen meekijken op uw scherm en uw persoonlijke gegevens kunnen zien.
 • Bent u klaar met het bekijken van MijnMeander? Log dan uit, sluit het tabblad en daarna de webbrowser. Als u de MijnMeander app gebruikt, sluit dan de app na gebruik.
 • Uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek. Sla ze niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
 • Voor de veiligheid van uw gegevens is het belangrijk dat uw computer, tablet en/of smartphone goed beveiligd is. Gebruik een screensaver en beveilig uw computer met een wachtwoord.
 • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat uw modem of router beveiligd is met zogenoemde encryptie. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruikmaken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Uw medisch dossier inzien

Via het patiëntenportaal MijnMeander kunt u delen van uw medisch dossier bekijken. Houd u hierbij rekening met het volgende:

 • Het inzien van medische informatie brengt risico’s met zich mee. Het is mogelijk dat u de informatie niet begrijpt of dat u ongerust wordt. Wat u dan kunt doen, leest u in de vragen en antwoorden over dossierinzage in het portaal.
 • Er kan tijd zitten tussen de uitslag en het gesprek met uw arts. U hoeft zich dan geen zorgen te maken. Als het belangrijk is dat u snel meer hoort over de uitslag, dan neemt de arts snel contact met u op.
 • Heeft u verschillende onderzoeken gehad? Dan zijn niet altijd alle uitslagen tegelijk bekend.
 • U kunt zelf bepalen of u de uitslag online wilt bekijken. U kunt ook wachten tot het gesprek met uw behandelend arts. Tijdens dit gesprek legt de arts uit wat uw uitslag betekent.
 • In de uitslag van uw onderzoek staan vaak medische termen. Als u hier vragen over heeft, kunt u uw behandelend arts om uitleg vragen bij uw volgende afspraak.
 • Heeft u een afwijkende uitslag, die buiten de referentiewaarden valt? Dan hoeft u zich niet meteen zorgen te maken. Er kan een verklaring zijn voor afwijkende uitslagen. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u en geeft uitleg.
 • Heeft uw huisarts het onderzoek voor u aangevraagd? Dat bespreekt de huisarts met u ook de uitslagen. Is het onderzoek aangevraagd door een specialist in Meander? Dan bespreekt deze specialist de uitslag met u. Daarbij kijkt hij of zij eventueel ook naar andere, eerdere onderzoeken.
 • Heeft u een vraag over uw uitslag of over het bekijken van uw dossier? Probeer dan in te schatten hoe dringend uw vraag is. Misschien vindt u het antwoord op uw vraag al tussen onze veelgestelde vragen.
 • Wilt u de uitslag van uw onderzoek liever niet zien in MijnMeander? Logt u dan niet in op het portaal MijnMeander. U kunt er ook voor kiezen om het online bekijken van uw dossier uit te zetten.
 • Lees ook de veelgestelde vragen over het bekijken van uw medische dossier.