Pers

Wij vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor journalisten en de pers.

Terug

Bent u journalist en wilt u één van de medewerkers van Meander interviewen, wilt u beeld- of geluidsopnames maken in ons ziekenhuis of heeft u vragen naar aanleiding van een persbericht?

Binnen kantooruren
Van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur) kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via telefoonnummer 033 - 850 2008.

Buiten kantooruren (avond, nacht en weekend)
Bij spoed-persvragen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende woordvoerder via het algemene nummer van Meander Medisch Centrum 033 – 850 5050.

Nieuwsberichten

Al onze persberichten vindt u op onze website, onder nieuwsberichten.

Social media

Meander is actief op de volgende social media kanalen:

Media Gedragsregels

Filmt of fotografeert u in of rond ons ziekenhuis? Dan is het belangrijk om te weten dat Meander iedereen op het ziekenhuisterrein een veilige omgeving wil bieden. Dat past in het kader van goede patiëntenzorg. Hieronder valt ook het zo goed mogelijk waarborgen van de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Hiervoor hebben wij de volgende Media Gedragsregels opgesteld:

 1. Vanwege de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers is het niet toegestaan om geluids-, foto- of filmopnamen te maken in gebouwen van Meander Medisch Centrum en op het terrein van Meander Medisch Centrum (noch in de openbare ruimtes, noch in de kliniek) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie.
 2. Ook is het niet toegestaan om gebouwen van Meander Medisch Centrum of het terrein van Meander Medisch Centrum te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de afdeling Communicatie.
 3. Patiënten en medewerkers mogen niet rechtstreeks door de media benaderd worden of gefilmd, gefotografeerd of geïnterviewd worden zonder schriftelijke toestemming van een van onze communicatieadviseurs.
 4. Indien er toestemming is verleend om medisch specialisten, medewerkers en/of patiënten te interviewen, fotograferen en/of filmen, dienen zowel de medisch specialist, medewerker
  als de patiënt een zogenaamd toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. In deze toestemmingsformulieren worden de voorwaarden beschreven die gelden ten aanzien
  van het interview, foto- en/of filmopnamen.
 5. De afdeling Communicatie en geportretteerde / geïnterviewde krijgen het beeldmateriaal / interview te zien of horen voorafgaand aan publicatie om zo eventueel feitelijke onjuistheden te herstellen.
 6. Meander Medisch Centrum werkt niet mee aan foto- of filmopnames die plaatsvinden zonder een (medisch-) inhoudelijke bijdrage vanuit Meander Medisch Centrum.
 7. Het is toegestaan foto- en video-opnamen van personen te maken voor uitsluitend privégebruik. Uiteraard mag dit alleen met instemming van de betrokkene. Hierbij mogen
  andere patiënten, bezoekers en medewerkers niet herkenbaar worden geportretteerd. Onder portretteren wordt verstaan alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.