Hoe dien ik een klacht in?

Wanneer u een klacht hebt over de zorg in Meander, bespreek deze dan met de zorgverlener die u behandeld heeft. Dat gaat het snelst en geeft vaak een goede oplossing.


Terug

Klacht indienen bij klachtenfunctionaris

Komt u er met de betrokken zorgverlener(s) niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Alleen uzelf, iemand die door u gemachtigd is of een nabestaande die uw wil vertegenwoordigt, kan een klacht indienen.

U kunt een klacht indienen op de volgende manieren:

  • Vul het digitale klachtenformulier in.
  • Schrijf ons: vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum en uw telefoonnummer. Meander Medisch Centrum, t.a.v. klachtenfunctionaris Postbus 1502, 3800 BM  Amersfoort.
  • Loop op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur bij de klachtenfunctionaris binnen voor een gesprek. U vindt ons op Laan 9 in Meander Medisch Centrum Amersfoort. Om uw klacht in bemiddeling te nemen, vragen wij u het digitale klachtenformulier in te vullen.

Meander Medisch Centrum heeft een klachtenregeling gebaseerd op de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Klachtenafhandeling

Als u een klacht heeft ingediend, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. U krijgt informatie over de afhandeling van uw klacht en u kunt uw wensen kenbaar maken.

De klachtenfunctionaris bespreekt ook met u of uw klacht bemiddelbaar is (is op te lossen). Meestal is dat het geval. Als uw klacht in bemiddeling wordt genomen, dan legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan de betrokken zorgverlener. Hierna krijgt u een (schriftelijke of mondelinge) reactie of een uitnodiging voor een (bemiddelings)gesprek.

Vervolgens vraagt de klachtenfunctionaris of u tevreden bent met de afhandeling van de klacht. Als dat niet het geval is, worden eventuele volgende stappen met u besproken. Meander is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Wij registreren uw klacht of melding, eventueel anoniem. Klachten worden geanalyseerd en gebruikt voor verbetering van de zorg.