Hoe dien ik een klacht in?

Wanneer u een klacht hebt over de zorg in Meander, bespreek deze dan met de zorgverlener die u behandeld heeft. Dat gaat het snelst en geeft vaak een goede oplossing.


Terug

Klachtenfunctionaris

Komt u er met de betrokken zorgverlener(s) niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt u verder en vertelt u wat de eventuele vervolgstappen zijn.

U kunt een klacht indienen op de volgende manieren:

  • Digitaal klachtenformulier; vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum van de patiĆ«nt en uw eigen mobiel- of telefoonnummer.
  • Mailen: stuur een mail naar klachten@meandermc.nl; vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum en uw eigen telefoonnummer. 
  • Schrijven: vermeld uw naam met voorletter(s) en geboortedatum en uw eigen telefoonnummer. Meander Medisch Centrum, t.a.v. klachtenfunctionaris Postbus 1502, 3800 BM  Amersfoort.
  • Bellen: 033 - 850 2253.

Meander Medisch Centrum heeft een klachtenregeling gebaseerd op de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Infographic klachten