Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Sterftecijfers/HSMR Meander Medisch Centrum

Ziekenhuizen houden bij hoeveel patiënten er jaarlijks overlijden. Het aantal overleden patiënten binnen Meander Medisch Centrum wordt vergeleken met de andere ziekenhuizen in Nederland. Om de sterftecijfers van ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, worden de jaarlijkse aantallen vertaald naar de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met allerlei zaken, omdat ziekenhuizen en hun patiënten onderling van elkaar verschillen.

 

Een sterftecijfer van 100 wil zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Een sterftecijfer hoger dan 100 kan betekenen dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht. De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen.

 

De HSMR van 2016 van Meander is 99. Dit betekent dat de HSMR niet afwijkt van het landelijk gemiddelde en dat in 2016 niet meer patiënten zijn overleden dan zou kunnen worden verwacht op basis van hun persoonlijke kenmerken.

 

De HSMR over de periode 2014 t/m 2016 is 106. Deze HSMR is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze verhoogde HSMR en zijn veel verbeteringen doorgevoerd, onder andere in de wijze van registreren. Naar verwachting zal de HSMR over 2017 rond het landelijk gemiddelde uitkomen.

 

Sinds de publicatie van de HSMR in 2012 doet Meander nader onderzoek naar de sterftecijfers, de wijze van registratie en naar dossiers van overleden patiënten. Dit leidt tot verbeteringen in behandeling en in de registratie. Meander Medisch Centrum volgt de ontwikkeling van de cijfers maandelijks met behulp van een ICT-tool. Hierdoor kunnen we vroegtijdig stijgingen in de HSMR signaleren en indien nodig onderzoek doen naar de oorzaak.

 

Wilt u meer weten over hoe de (H)SMR tot stand komt, dan kunt u kijken op de website van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).