Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Keurmerken en prijzen

Wij zetten ons er elke dag voor in om u de best mogelijke zorg te leveren. Onze kwaliteit van zorg is aantoonbaar ‘gewoon beter’ door de diverse keurmerken, prijzen en accreditaties die wij hebben behaald.


Goede posities algemeen


Kwaliteit van onze zorg

 
Diagnostiek en geneesmiddelen

  • HKZ-certificaat voor transmurale apotheek
  • ISO 15189 M281 accreditatie voor het Laboratorium voor Klinische Pathologie
  • ISO 15189 M040 accreditatie voor het Klinisch Chemisch Laboratorium
  • CCKL-accreditatie voor laboratorium voor Medische Microbiologie en Medische Immunologie
  • ISO 15189 M255 accreditatie voor het klinisch farmaceutisch laboratorium van de ziekenhuisapotheek
  • Fabrikantenvergunning voor de ziekenhuisapotheek
  • GMP certificaat voor de ziekenhuisapotheek
  • Vergunning voor de ziekenhuisapotheek voor klinisch geneesmiddelenonderzoek klinisch geneesmiddelenonderzoek
  • Positieve audit Bevolkingsonderzoek Darmkanker voor het Laboratorium voor Klinische Pathologie

 
Bedrijfsvoering

  • DDD partnership certificaten voor de specialismen Anesthesiologie,  Chirurgie, Kaakchirurgie, Kindergeneeskunde, Maag-, darm-, Leverziekten, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Reumatologie, Dermatologie, Geriatrie, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Neurologie, Urologie en Gynaecologie.