Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 oktober 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   90  
- Spataderen (open behandeling)   42  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   28  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   28  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   30  
Dermatologie 37    
Spataderen (endovasculair)   46  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
44    
- Gastroscopie     13
Gynaecologie algemeen 21    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 35    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   14  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   56  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 22    
- Endocrinologie 43    
- Nefrologie 16    
- Hematologie 28    
- Oncologie 8    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 8    
- Neus- en/of keelamandelen   7  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   7  
Kindergeneeskunde algemeen 11    
- Poepplaspoli 27    
- Luchtwegspreekuur 36    
- Obesitas 67    
- Allergiepoli 47    
- Eetstoornissen 28    
Klinische geriatrie 29    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 15    
- Hernia   56  
Neurologie 40    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   50  
Orthopedie 21    
- Totale heup operatie   56  
- Kijkoperatie knie   14  
- Totale knie operatie   56  
- Meniscus   14  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 40    
Plastische chirurgie 28    
- Borstvergroting   100  
- Buikwandcorrectie   100  
- Dupuytren   60  
- Carpaal tunnel syndroom   60  
- Borstverkleining   100  
- Neurolyse perifere zenuw   60  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 35    
Revalidatie 40    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   35  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   21  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     11
  . MRI mammo     10
  . MRI knie     18
  . MRI hersenen     14
  . MRI nek     11
- CT scan      
  . CT colonografie     9
  . CT thorax     18
  . CT abdomen     23
  . CT cardiac     8