Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 maart 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   100  
- Liesbreuk   100  
- Spataderen (open behandeling)   30  

- Aneurysma

  40  
- Operatieve verwijdering borstkanker   35  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   50  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   50  
Dermatologie 23    
Spataderen (endovasculair)   35  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
85    
- Gastroscopie     23
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 21    
- Infertiliteit 53    
- Incontinentie vrouw 33    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   42  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 24    
- Endocrinologie 21    
- Nefrologie 23    
- Hematologie 45    
- Oncologie 31    
Kaakchirurgie 1    
Keel-, neus- en oorheelkunde 7    
- Neus- en/of keelamandelen   42  
- Neustussenschot   42  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   42  
Kindergeneeskunde algemeen 26    
- Poepplaspoli 4    
- Luchtwegspreekuur 19    
- Obesitas 48    
- Allergiepoli 34    
- Eetstoornissen 43    
Klinische geriatrie 22    
Longziekten 7    
Neurochirurgie 55    
- Hernia   42  
Neurologie 20    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   10  
Orthopedie 4    
- Totale heup operatie   90  
- Kijkoperatie knie   28  
- Totale knie operatie   90  
- Meniscus   28  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   100  
- Buikwandcorrectie   100  
- Dupuytren   70  
- Carpaal tunnel syndroom   15  
- Borstverkleining   100  
- Neurolyse perifere zenuw   100  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 27    
Revalidatie 59    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   90  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   100  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     19
  . MRI mam     42
  . MRI knie     17
  . MRI hersenen     19
  . MRI nek     19
- CT scan      
  . CT colonografie     14
  . CT thorax     44
  . CT abdomen     49
  . CT cardiac     29