Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 september 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   56  
- Liesbreuk   50  
- Spataderen (open behandeling)   21  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   21  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   28  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   28  
Dermatologie 34    
Spataderen (endovasculair)   29  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     13
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 36    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   14  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   21  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 27    
- Endocrinologie 43    
- Nefrologie 16    
- Hematologie 19    
- Oncologie 14    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 8    
- Neus- en/of keelamandelen   28  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 11    
- Poepplaspoli 21    
- Luchtwegspreekuur 30    
- Obesitas 47    
- Allergiepoli 55    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 28    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 1    
- Hernia   56  
Neurologie 40    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   56  
Orthopedie 21    
- Totale heup operatie   28  
- Kijkoperatie knie   14  
- Totale knie operatie   28  
- Meniscus   14  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 40    
Plastische chirurgie 40    
- Borstvergroting   56  
- Buikwandcorrectie   56  
- Dupuytren   50  
- Carpaal tunnel syndroom   50  
- Borstverkleining   56  
- Neurolyse perifere zenuw   50  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 46    
Revalidatie 40    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   60  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   42  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     21
  . MRI mammo     20
  . MRI knie     26
  . MRI hersenen     22
  . MRI nek     21
- CT scan      
  . CT colonografie     10
  . CT thorax     16
  . CT abdomen     16
  . CT cardiac     21