Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 13 juni 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 5    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   90  
- Liesbreuk   60  
- Spataderen (open behandeling)   60  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   21  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   28  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD      
Dermatologie 25    
Spataderen (endovasculair)   26  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     16
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 61    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   42  
Interne geneeskunde algemeen 92    
- Endocrinologie 92    
- Nefrologie 92    
- Hematologie 92    
- Oncologie 42    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 21    
- Neus- en/of keelamandelen   28  
- Neustussenschot   56  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   28  
Kindergeneeskunde algemeen 26    
- Poepplaspoli 20    
- Luchtwegspreekuur 32    
- Obesitas 33    
- Allergiepoli 40    
- Eetstoornissen 28    
Klinische geriatrie 28    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 90    
- Hernia   56  
Neurologie 29    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   12  
Orthopedie 17    
- Totale heup operatie   56  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   56  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 40    
- Borstvergroting   -  
- Buikwandcorrectie   60  
- Dupuytren   40  
- Carpaal tunnel syndroom   30  
- Borstverkleining   60  
- Neurolyse perifere zenuw   30  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 29    
Revalidatie 40    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   60  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   100  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     16
  . MRI mammo     48
  . MRI knie     22
  . MRI hersenen     12
  . MRI nek     14
- CT scan      
  . CT colonografie     20
  . CT thorax     41
  . CT abdomen     48
  . CT cardiac     30