Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 december 2018

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 14    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   80  
- Liesbreuk   80  
- Spataderen (open behandeling)   21  

- Aneurysma

  60  
- Operatieve verwijdering borstkanker   42  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   42  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   23  
Dermatologie 22    
Spataderen (endovasculair)   44  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
50    
- Gastroscopie     7
Gynaecologie algemeen 21    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 56    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   14  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   14  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 21    
- Endocrinologie 22    
- Nefrologie 28    
- Hematologie 49    
- Oncologie 25    
Kaakchirurgie 40    
Keel-, neus- en oorheelkunde 4    
- Neus- en/of keelamandelen   14  
- Neustussenschot   28  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   14  
Kindergeneeskunde algemeen 33    
- Poepplaspoli 11    
- Luchtwegspreekuur 47    
- Obesitas 68    
- Allergiepoli 55    
- Eetstoornissen 29    
Klinische geriatrie 7    
Longziekten 14    
Neurochirurgie 30    
- Hernia   42  
Neurologie 21    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   10  
Orthopedie 12    
- Totale heup operatie   70  
- Kijkoperatie knie   21  
- Totale knie operatie   70  
- Meniscus   21  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 28    
Plastische chirurgie 25    
- Borstvergroting   80  
- Buikwandcorrectie   80  
- Dupuytren   60  
- Carpaal tunnel syndroom   12  
- Borstverkleining   80  
- Neurolyse perifere zenuw   12  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 39    
Revalidatie 59    
Urologie 40    
- Sterilisatie man   90  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   60  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   17  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     17
  . MRI mam     50
  . MRI knie     15
  . MRI hersenen     17
  . MRI nek     22
- CT scan      
  . CT colonografie     14
  . CT thorax     45
  . CT abdomen     45
  . CT cardiac     26