Wachttijden

Voor een eerste bezoek op de polikliniek, een onderzoek of behandeling streven we naar een korte wachttijd. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd in kalenderdagen.

 

Als u graag door een bepaalde specialist geholpen wilt worden, kan het zijn dat de wachttijd voor die specialist afwijkt van het gemiddelde. Ook voor sommige specifieke aandoeningen of ingrepen kan een afwijkende wachttijd gelden. Wilt u zo snel mogelijk geholpen worden, vraag dan naar de specialist met de kortste wachttijd. Spoedgevallen plannen we eerder in. 

 

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Peildatum: 1 augustus 2019

 

* in dagen

  Toegangstijd polikliniek* Verwachte wachttijd behandeling (dag/klinisch)* Verwachte wachttijd diagnostiek*
       
Cardiologie 7    
- Dotterbehandeling   5  
Chirurgie algemeen 7    
- Vaatchirurgie 7    
- Gastro-enterologie 7    
- Mammapoli 0    
- Oncologie 7    
- Galblaasverwijdering   75  
- Liesbreuk   60  
- Spataderen (open behandeling)   35  

- Aneurysma

  21  
- Operatieve verwijdering borstkanker   21  
- Operatieve behandeling carotispathologie mbt doorbloeding   7  
- Operatieve verwijdering kanker dikke darm   30  
- Vaatchirurgische behandeling ivm PAOD   60  
Dermatologie 36    
Spataderen (endovasculair)   29  
Gastro-enterologie algemeen
(maag-, darm-, leverarts)
92    
- Gastroscopie     15
Gynaecologie algemeen 28    
- Oncologie 14    
- Infertiliteit 36    
- Incontinentie vrouw 28    
- Sterilisatie vrouw   21  
- Operatieve behandeling ovariumkanker   21  
- Operatieve behandeling stressincontinentie   28  
- Baarmoederverwijdering   28  
Interne geneeskunde algemeen 29    
- Endocrinologie 23    
- Nefrologie 27    
- Hematologie 22    
- Oncologie 15    
Kaakchirurgie 10    
Keel-, neus- en oorheelkunde 8    
- Neus- en/of keelamandelen   21  
- Neustussenschot   56  
- Middenoorbeluchtingsbuisjes   21  
Kindergeneeskunde algemeen 14    
- Poepplaspoli 27    
- Luchtwegspreekuur 53    
- Obesitas 60    
- Allergiepoli 54    
- Eetstoornissen 7    
Klinische geriatrie 1    
Longziekten 28    
Neurochirurgie 21    
- Hernia   56  
Neurologie 43    
Oogheelkunde 10    
- Staaroperatie   21  
Orthopedie 14    
- Totale heup operatie   56  
- Kijkoperatie knie   14  
- Totale knie operatie   56  
- Meniscus   14  
Pijnbestrijding / anesthesiologie 42    
Plastische chirurgie 40    
- Borstvergroting   70  
- Buikwandcorrectie   70  
- Dupuytren   60  
- Carpaal tunnel syndroom   60  
- Borstverkleining   70  
- Neurolyse perifere zenuw   60  
Psychiatrie 49    
Reumatologie 43    
Revalidatie 40    
Urologie 28    
- Sterilisatie man   60  
- Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom   45  
- Blaasverwijdering / blaascarcinoom   -  
Radiologie      
- MRI scan      
  . MRI rug     30
  . MRI mammo     42
  . MRI knie     39
  . MRI hersenen     32
  . MRI nek     37
- CT scan      
  . CT colonografie     8
  . CT thorax     36
  . CT abdomen     36
  . CT cardiac     22