Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Dossier aanvragen/vernietigen

In het medisch dossier staan persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. De hulpverlener is verplicht een dergelijk dossier bij te houden en vertrouwelijk te behandelen. U en de hulpverleners die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben het recht om uw dossier in te zien. Alleen als u uitdrukkelijk toestemming geeft, mogen ook anderen uw dossier inzien.

 

Uw dossier inzien in MijnMeander

 

Via het patiëntenportaal MijnMeander heeft u inzage in gedeeltes van uw medisch dossier. U kunt inzien:

 • Brieven over uw medische situatie, vanaf 1 januari 2016. Het gaat om brieven van specialisten of onderzoekers aan uw huisarts of aan andere artsen/zorgverleners. U kunt de brieven inzien zeven werkdagen nadat de brief is verstuurd. Uw arts stelt niet na elk bezoek een brief op.
 • Uitslagen van de volgende onderzoeken, vanaf 1 januari 2016:
  • Laboratorium: bloed- en urine-onderzoek
  • Pathologie: cel- en weefselonderzoek
  • Microbiologie: onderzoek naar infecties
  • Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: denk aan een röntgenfoto, echo, MRI of PET-CT (geen beeldmateriaal)
   Deze uitslagen zijn zichtbaar 7 werkdagen nadat de uitslag bekend is.
 • Opnames: details, contactpersonen, wilsverklaring, behandelverklaring
 • Ziektegeschiedenis
 • Alcohol-, tabak- en drugsgebruik
 • Metingen: o.a bloeddruk, lengte, gewicht
 • Implantaten
 • Verrichtingen: alle handelingen die bij u zijn uitgevoerd in Meander Medisch Centrum
 • Thuismedicatie: een overzicht van de medicijnen die u thuis gebruikte, op het moment dat u op het spreekuur in het ziekenhuis was.
 

Als u meer gegevens wilt inzien, kunt u een kopie van uw dossier opvragen.

 

Aanvragen kopie dossier via MijnMeander

 

Het snelst is om uw dossier via MijnMeander aan te vragen. Een deel van uw gegevens zijn dan al direct goed ingevuld op het formulier en u ontvangt uw dossier binnen twee tot vier weken. Dit werkt als volgt:
 

 • Ga naar de inlogpagina MijnMeander
 • Log in met uw DigiD + SMS en doorloop zo nodig het éénmalige registratieproces
  Beschikt u nog niet over een DigiD met SMS-functie? Vraag deze dan aan via www.digid.nl
 • Klik in het linkermenu op "Opvragen medisch dossier".
 • Vul het digitale formulier in
 • Geef specifiek aan welke gegevens u wilt inzien
 • Klik op Verzenden

 

Kopie dossier op een andere manier aanvragen

Als u niet in het bezit bent van een DigiD met SMS-functie en dus niet kan inloggen op MijnMeander, dan kunt u op twee manier uw dossier opvragen:

 

Let op: Voor het opvragen van beelden van radiologische onderzoeken gebruikt u dit formulier.

 

Het duurt ongeveer zes weken voor uw verzoek wordt afgehandeld.

 

Ophalen kopie dossier

Voor het ophalen van het dossier dient u persoonlijk, met een geldig legitimatiebewijs, langs te komen om de kopie van uw dossier op te halen. U hoort van de afdeling waar en wanneer. 

 

Een dossier van een ander opvragen

In specifieke gevallen kunt u het dossier van een ander persoon opvragen, namelijk als u gemachtigd bent, de wettelijk vertegenwoordiger bent of nabestaande bent. Voor deze specifieke situaties maakt u gebruik van het digitale formulier.

 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, dan kunt u afhankelijk van de situatie één van de volgende papieren formulieren printen en opsturen:

 

Opvragen kopie medisch dossier na overlijden


Kosten

Voor een eerste afschrift / kopie van uw dossier brengt Meander geen kosten in rekening.

Alleen als u om extra kopieën vraagt, of als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, vraagt Meander u om een redelijke vergoeding.

 

Bewaartermijn gegevens 

Dossiergegevens worden in het algemeen tot vijftien jaar na het laatste contact met de patiënt bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd.

 

Vernietiging medisch dossier

U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen. Wilt u (een deel van) uw medisch dossier laten vernietigen?

Klik dan hier voor meer informatie. 

 

Dossier aanpassen

Bent u het niet eens met een bepaald deel in uw dossier, neem dan contact op met uw medisch specialist. De medisch specialist kan dit aanpassen. U kunt ook zelf uw visie op de behandeling of een gedeelte van de behandeling op schrift stellen. De medisch specialist neemt uw verklaring dan in het dossier op. Voor kinderen onder de zestien jaar en voor mensen die onder curatele zijn gesteld (en in het ziekenhuis worden behandeld), kunnen de wettelijke vertegenwoordigers het dossier laten aanpassen.

 

Nadere informatie

Heeft u vragen, neem gerust contact op een medewerker van Dossieraanvraag. Bel het algemeen telefoonnummer van Meander Medisch Centrum, tel.: 033 - 850 50 50. Vraag naar Dossieraanvraag. U kunt uw vraag ook mailen naar dossieraanvraag@meandermc.nl.

Graag specifiek aangeven op het formulier welke gegevens u wilt inzien