Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Dossier aanvragen/vernietigen

In het medisch dossier staan gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. De hulpverlener is verplicht een dergelijk dossier bij te houden. U en de hulpverleners die bij uw behandeling zijn betrokken hebben het recht om over u aangelegde dossiers in te zien. U kunt dit bespreken met uw behandelend medisch specialist. Alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming geeft, mogen ook anderen uw dossier inzien.

 

Aanvragen kopie dossier via MijnMeander

 

Via het patiëntenportaal MijnMeander heeft u inzage in gedeeltes van uw medisch dossier. U kunt inzien:

 • Brieven over uw medische situatie, vanaf 1 januari 2016. Het gaat om brieven van specialisten/onderzoekers aan uw huisarts of aan andere artsen/zorgverleners. U kunt de brieven inzien zeven werkdagen nadat de brief verstuurd is. Brieven staan hier alleen indien aanwezig. Uw arts stelt niet na elk bezoek een brief op.
 • Uitslagen van de volgende onderzoeken, vanaf 1 januari 2016:
  • Laboratorium: bloed- en urine-onderzoek
  • Pathologie: cel- en weefselonderzoek
  • Microbiologie: onderzoek naar infecties, veroorzaakt door o.a. bacteriën en schimmels
  • Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: beeldvormend onderzoek, zoals een röntgenfoto, echo, MRI of PET-CT.

Deze uitslagen zijn zichtbaar 7 werkdagen nadat de uitslag bekend is.

 

Kijkt u eerst in MijnMeander of de voor u relevante informatie daar aanwezig is. Als u meer gegevens wilt inzien, kunt u een kopie van uw dossier opvragen:

 
 • Ga naar de inlogpagina MijnMeander
 • Log in met uw DigiD + SMS en doorloop zo nodig het éénmalige registratieproces
  Beschikt u nog niet over een DigiD met SMS-functie? Vraag deze dan aan via www.digid.nl
 • Klik in het linkermenu op "Opvragen medisch dossier".
 • Vul het digitale formulier in
 • Geef specifiek aan welke gegevens u wilt inzien
 • Klik op Verzenden

 

Uw aanvraag via het portaal is efficiënter, omdat een deel van uw gegevens al direct goed is ingevuld op het formulier. Uw aanvraag wordt binnen twee tot vier weken afgehandeld. 
 

Kopie dossier op een andere manier aanvragen

Wilt u geen gebruik maken van MijnMeander? Dan kunt u op twee manier uw dossier opvragen:

 

Let op: Voor het opvragen van beelden van radiologische onderzoeken gebruikt u dit formulier.

 

Het duurt ongeveer zes weken voor uw verzoek wordt afgehandeld.

 

Ophalen kopie dossier

U moet persoonlijk, met geldig legitimatiebewijs, langs komen om de kopie van uw dossier op te halen.

 

Een dossier van een ander opvragen

In specifieke gevallen kunt u het dossier van een ander persoon opvragen, namelijk als u gemachtigd bent, de wettelijk vertegenwoordiger bent of nabestaande bent. Voor deze specifieke situaties maakt u gebruik van het digitale formulier.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, dan kunt u afhankelijk van de situatie één van de volgende papieren formulieren printen en opsturen:

 • voor een gemachtigde van een patiënt: klik hier
 • voor een wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, mentor, curator) van een patiënt: klik hier 
 • voor een overleden patiënt: klik hier


Kosten

Voor een eerste afschrift / kopie van uw dossier brengt Meander geen kosten in rekening.

Alleen als u om extra kopieën vraagt, of als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, vraagt Meander u om een redelijke vergoeding.

 

Bewaartermijn gegevens 

Dossiergegevens worden in het algemeen tot vijftien jaar na het laatste contact met de patiënt bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd.

 

Vernietiging medisch dossier

U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen. Wilt u (een deel van) uw medisch dossier laten vernietigen?

Klik dan hier voor meer informatie. 

 

Dossier aanpassen

Bent u het niet eens met een bepaald deel in uw dossier, neem dan contact op met uw medisch specialist. De medisch specialist kan dit aanpassen. U kunt ook zelf uw visie op de behandeling of een gedeelte van de behandeling op schrift stellen. De medisch specialist neemt uw verklaring dan in het dossier op. Voor kinderen onder de zestien jaar en voor mensen die onder curatele zijn gesteld (en in het ziekenhuis worden behandeld), kunnen de wettelijke vertegenwoordigers het dossier laten aanpassen.

 

Nadere informatie

Heeft u vragen, neem gerust contact op een medewerker van Dossieraanvraag. Bel het algemeen telefoonnummer van Meander Medisch Centrum, tel.: 033 - 850 50 50. Vraag naar Dossieraanvraag. U kunt uw vraag ook mailen naar dossieraanvraag@meandermc.nl.

Graag specifiek aangeven op het formulier welke gegevens u wilt inzien