De onderdelen van MijnMeander

Mijn gegevens

Bij Mijn gegevens staan uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed. U kunt uw gegevens aanvullen en veranderen, bijvoorbeeld een ander adres, telefoonnummer, e-mailadres of een nieuwe huisarts.
 

Mijn afspraken

Bij Mijn afspraken kunt u:

 

 • Afspraken inzien
  Bij Mijn afspraken kunt u eenvoudig inzien wanneer u een afspraak heeft, hoe laat, met wie en waar. Uw meeste poliklinische afspraken en uw afspraken bij Radiologie staan in het overzicht. Uitzonderingen zijn uw afspraken met een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist, medisch psycholoog of geestelijk verzorger. Zij werken met een ander afsprakensysteem. (Dag)opnames op de verpleegafdeling worden niet getoond en enkele bijzondere afspraken ook niet.
 • Afspraken verzetten
  Sommige polikliniekafspraken kunt u bij Mijn afspraken verzetten. Dit verschilt per polikliniek en per afspraak. In Mijn afspraken ziet u bij welke afspraak dit mogelijk is. U klikt op de afspraak om de afspraakdetails te bekijken. Als er een verzetten-knop bij de afspraak staat, kunt u de afspraak verzetten.
 • Afspraken afzeggen
  Al uw polikliniekafspraken kunt u bij Mijn afspraken afzeggen. Doe dit minstens 24 uur tevoren. U klikt op de afspraak om de afspraakdetails te bekijken. Gebruik onderaan de afzeggen-knop.
 • Nieuwe afspraak maken
  Als u een verwijzing heeft van uw huisarts, kunt u in sommige gevallen de afspraak direct zelf maken in MijnMeander. Dit staat dan vermeld in het bericht dat u van uw huisarts krijgt. Lees meer op www.meandermc.nl/afspraak-online.
  Controleafspraken kunt u (nog) niet online maken.

 

Mijn dossier

Via Mijn dossier heeft u inzage in een deel van uw medische gegevens die bekend zijn bij Meander Medisch Centrum. In uw dossier staat informatie vanaf 1 januari 2016. U kunt inzien:

 • Brieven over uw medische situatie. Het gaat om brieven van specialisten/onderzoekers aan uw huisarts of aan andere artsen/zorgverleners. U kunt de brieven inzien zeven werkdagen nadat de brief verstuurd is.
 • Uitslagen van de volgende onderzoeken:
  • Laboratorium: bloed- en urine-onderzoek
  • Pathologie: cel- en weefselonderzoek
  • Microbiologie: onderzoek naar infecties, veroorzaakt door o.a. bacteriën en schimmels
  • Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: schriftelijke verslagen van beeldvormend onderzoek, zoals een röntgenfoto, echo, MRI of PET-CT. U ziet hier geen foto's of filmpjes; enkel het verslag.
   Alle uitslagen zijn zichtbaar 7 werkdagen nadat de uitslag bekend is. Uw behandelaar bespreekt de uitslagen met u. 
 • Informatie over uw opnames: details van uw opname(s), uw contactpersoon en uw wils- en behandelverklaring als u die heeft afgegeven.

 • Ziektegeschiedenis: informatie die u aan uw zorgverlener heeft verteld over uw voorgeschiedenis en gegevens met betrekking tot uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld of u allergieën heeft en welke hulpmiddelen u thuis gebruikt.

 • Uw Alcohol-, tabak,- en drugsgebruik

 • Metingen die in Meander Medisch Centrum zijn uitgevoerd: uw bloeddruk, lengte en gewicht.

 • Implantaten die bij u zijn ingebracht en wat het serienummer hiervan is.

 • Verrichtingen: alle handelingen die bij u zijn uitgevoerd in Meander Medisch Centrum.

 • Thuismedicatie: een overzicht van de medicijnen die u thuis gebruikte, op het moment dat u op het spreekuur in het ziekenhuis was. U ziet dit overzicht alleen, als u aan uw eigen apotheek toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens met het ziekenhuis.

 

Mijn vragenlijsten

Bent u gevraagd een vragenlijst in te vullen, voorafgaand aan uw afspraak bij Meander Medisch Centrum? Dan staan deze bij Mijn vragenlijsten. Uw behandelaar gebruikt de informatie uit de vragenlijst voor uw behandeling. De ingevulde vragenlijst wordt opgeslagen in uw dossier.

 

Mijn berichten

Als u poliklinisch behandeld wordt in Meander Medisch Centrum en uw behandeling duurt enkele weken tot maanden, dan kunt u tijdens uw behandeling vragen hebben. Bijvoorbeeld over uw medicatie of symptomen. Uw behandelaar kan dan Mijn berichten activeren, zodat u op een veilige manier informatie kunt uitwisselen. U kunt ook berichten uitwisselen via de MijnMeander appAlle berichten worden opgeslagen in uw dossier.

 

Mijn bestanden

Bij Mijn bestanden kan Meander bestanden voor u klaar zetten, zoals:

 • gegevens uit uw dossier, die u zelf heeft opgevraagd;
 • informatie over uw behandeling. Uw behandelaar zet die voor u klaar.

 

In de MijnMeander app: Mijn behandelpad inzien

Met de gratis MijnMeander app op uw smartphone of tablet heeft u altijd en overal makkelijk en veilig toegang tot een aantal onderdelen in MijnMeander. Daarnaast biedt de app het extra onderdeel Mijn behandelpad. Hierin staat informatie over de behandeling carpaal tunnel syndroom. U krijgt informatie op het juiste moment, afgestemd op uw aandoening en de fase van voorbereiding of behandeling. Op termijn zullen meer behandelingen volgen.