Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschapsbureau
Binnen Meander Medisch Centrum hebben wij een Wetenschapsbureau. De verantwoordelijke functionaris is mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong (PCM.Pasker@meandermc.nl).
Voor vragen over het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met Meander Medisch Centrum kunt u contact met haar opnemen. Mw. Pasker-de Jong is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag en in de oneven weken op dinsdag (tel 033 - 850 1299).
 

Jaarverslag Wetenschapsbureau

 

Tijdschrift 'Wetenschap in Meander'

Tweemaal per jaar verschijnt het magazine Wetenschap in Meander, over wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum. Het blad wordt verspreid onder o.a. medisch specialisten, aios, verpleegkundigen, huisartsen en geïnteresseerden. 

 

Meander Wetenschapssymposium
Ieder jaar houdt Meander in het voorjaar een Wetenschapssymposium (medio maart/april). Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios en alle huisartsen in de hele regio Eemland. Ook paramedici zijn hierbij van harte uitgenodigd om hun onderzoek te komen presenteren.

In 2019 vindt het symposium plaats op 14 maart. Lees meer over het Wetenschapssymposium 2019.

Toetsing wetenschappelijk onderzoek
Om wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum te mogen verrichten, dient bij WMO-plichtig onderzoek (onderzoek vallend onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen) een in Nederland erkende METC (Medisch Ethische ToetsingsCommissie) een positief oordeel af te geven. Zie hiervoor ook www.CCMO.nl (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).

 

MEC-U (voorheen VCMO)

Eigen initiatief WMO-plichtig onderzoek dient te worden getoetst door de MEC-U, Medical research Ethics Committees United, een regionale commissie waarin onder meer Meander Medisch Centrum participeert. Secretariaat MEC-U: Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, www.VCMO.nl, e-mail: info@vcmo.nl

 

Toestemming Raad van Bestuur
Alvorens onderzoek (al dan niet WMO-plichtig) in Meander Medisch Centrum van start mag gaan, is toestemming van de Raad van Bestuur (RvB) noodzakelijk. Deze toestemming wordt gebaseerd op een positief advies van de commissie TWO inzake de haalbaarheid van het verrichten van dit onderzoek in Meander Medisch Centrum, een positief advies van de afdeling F&C, die de eventuele financiële consequenties van het aangevraagde onderzoek beoordeelt, en een oordeel van de jurist over het eventuele contract.

Administratieve gegevens
De commissie TWO heeft haar secretariaat in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, p/a Meander Academie, M-gebouw, 2e verdieping, Wetenschapsbureau@meandermc.nl

Leden commissie TWO:

  • Drs. M.H.M. Steeghs, ziekenhuisapotheker, voorzitter
  • Mw. dr. S.K. Klein, internist, lid
  • Dhr. T.M. Driessen, ethicus, lid


Procedure en aanvraagformulier
Raadpleeg de procedure voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum.

U kunt, indien nodig, tevens gebruik maken van standaard patiënteninformatie en de toestemmingsverklaring.