(Deels) vergoede zorg

Zorg met een medische indicatie valt binnen de zorgverzekering. Dit wordt dan ook vergoed of deels vergoed. Wel zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden.

Terug

Zorg met een medische indicatie is in het kort: zorg die nodig is om uw lichaam te herstellen. Daarom wordt dit vaak door uw zorgverzekering betaald. Voor uw eerste afspraak bij ons heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Sommige behandelingen of onderzoeken vallen niet onder de basisverzekering. Dan heeft u een aanvullende verzekering nodig.

Eigen risico

Daarnaast vallen elk jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten binnen uw eigen risico. Dit betekent dat u dit zelf moet betalen. Een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) bijvoorbeeld. Een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost wordt wel helemaal vergoed door de basisverzekering.

E-consult

Soms kan uw behandelaar een bezoek aan de polikliniek vervangen door een telefonische afspraak, schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail) of via beeldschermbellen. Dit zijn e-consulten. Deze consulten tellen mee voor het eigen risico dat u zelf betaalt. U moet voor e-consulten daarom zelf toestemming geven. 

Heeft u vragen over wat er vergoed wordt vanuit uw zorgverzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.