Utrechtse zorg voorbereid om bij nood positief geteste medewerkers in te zetten

Het aantal coronabesmettingen in Nederland lijkt een piek te naderen. Ook veel medewerkers van Utrechtse zorginstellingen waaronder ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen en GGDrU zijn niet inzetbaar vanwege een positieve coronatest. Hierdoor kan er een tekort aan medewerkers in de zorg ontstaan en kan het verlenen van zorg in gevaar komen. De zorginstellingen, hebben daarom een noodscenario voorbereid om op een veilige manier medewerkers in te zetten die wel positief getest zijn, maar geen of weinig klachten hebben.


Terug

Voorzitter ROAZ Midden-Nederland Margriet Schneider: “We zetten deze noodmaatregel liever niet in. Maar in de huidige situatie en met de aankomende versoepelingen in zicht, neemt de kans toe dat we in het belang van een patiënt toch dit uitzonderlijke besluit moeten nemen. Daar zijn we in de regio goed op voorbereid.’’ De situatie kan per organisatie en locatie erg verschillen. Of de noodmaatregel wordt ingezet is een besluit van de raad van bestuur.

Noodmaatregel met strenge voorwaarden

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de landelijke Federatie Medisch Specialisten heeft eerder een leidraad uitgegeven waarin deze noodmaatregel staat beschreven. Deze leidraad wordt door de IGJ onderschreven. Op basis hiervan hebben de Utrechtse zorginstellingen gezamenlijk de uitvoering ervan afgestemd. Dat zal echter pas in werking treden op het moment dat bepaalde zorg op enig moment ernstig in gevaar komt en pas nadat andere maatregelen zijn genomen. De instellingen doen er alles aan om inzet van positieve medewerkers te voorkomen en nemen altijd eerst andere maatregelen om de zorg te continueren. Zoals vervanging door collega’s, het verder afschalen van zorg en eventueel overplaatsing van patiënten naar andere instellingen.  

Veiligheid en zorgvuldigheid voorop

Als tóch positief getest personeel moet worden ingezet, is de veiligheid van patiënten en medewerkers maximaal gewaarborgd. Alleen medewerkers die geen of zeer lichte klachten hebben en zelf aangeven graag te willen werken, worden ingezet. Zij houden zich aan extra hygiënemaatregelen en kledingvoorschriften. Bovendien worden zij in eerste instantie bij voorkeur op een afdeling ingezet met Covid-patiënten. Op afdelingen met de meest kwetsbare patiënten, worden de positieve medewerkers niet ingezet.