Klachten coronavirus

Heb ik klachten die passen bij het coronavirus? Geef antwoord op onderstaande vragen. 

Terug

Vragen

 • Heeft u op dit moment, of had u de afgelopen 24 uur, één of meerdere van de volgende klachten:
  • verkoudheidsklachten (zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn);
  • (licht) hoesten;
  • koorts: temperatuur hoger dan 38 graden of lager dan 36 graden;
  • benauwdheid of kortademigheid;
  • plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u de afgelopen 14 dagen het coronavirus gehad?
 • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die het coronavirus heeft?

Is het antwoord op één van bovenstaande vragen 'JA'? 

 • Overleg met het ziekenhuis of uw afspraak uitgesteld kan worden.
 • Begeleiders en bezoekers met klachten blijven thuis.