Coronabehandeling met sotrovimab voor kwetsbare patiënten

Als u in een risicogroep valt zoals hieronder beschreven, neem dan na een positieve zelftest of positieve PCR-test contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw specialist kan dan beoordelen of u voor een coronabehandeling in aanmerking komt.

Terug

Bij bepaalde groepen patiënten met een verminderd immuunsysteem kan COVID ernstig verlopen omdat zij geen antistoffen maken tegen het virus. Deze patiënten kregen als behandeling de monoklonale antistoffen casirivimab/imdevimab (oftewel REGN-COV) toegediend. Echter de antistoffen van REGN-COV blijken niet werkzaam tegen de omicronvariant. Op dit moment is voor niet opgenomen patiënten uit hoog risico groepen sotrovimab beschikbaar. Dit is in het laboratorium wel werkzaam gebleken tegen de omicronvariant.

Een poliklinische behandeling met een eenmalige gift sotrovimab 500 mg via het infuus wordt geadviseerd bij patiënten die minder dan 5 dagen symptomen hebben passend bij COVID en die ongevaccineerd zijn of gevaccineerd en antistofnegatief en een zeer hoog risico hebben op een ernstig beloop omdat ze behoren tot een risicogroep. Als u in een risicogroep valt zoals hieronder beschreven, neem dan na een positieve zelftest of positieve PCR-test contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw specialist kan dan beoordelen of er een indicatie is voor een antistofbepaling en behandeling met monoklonale antistoffen.

Om welke risicogroepen gaat het?

Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn bij een medisch specialist zoals:

 • Na orgaantransplantatie; 
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische ziekte ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T-cel therapie*; 
 • Alle patiënten met een kwaadaardige hematologische ziekte waarvan bekend is dat dit samen gaat met een verminderde afweer (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*; 
 • Alle kankerpatiënten (oncologie) die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met een klaring <30 en medicijnen zoals mycofenolaatmofetil (MMF, Cellcept®) of cyclofosfamide (Endoxan®)  gebruiken die het afweersysteem onderdrukken;
 • Alle dialysepatiënten; 
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt;
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva: 
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab; 
  • sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten),
  • cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
  • mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Meander heeft deze groep patiënten in 2021 opgeroepen voor de eerste en tweede coronavaccinatie en later uitgenodigd voor een derde vaccinatie via de GGD. Na deze herhaaldelijke vaccinaties kunnen er nog steeds onvoldoende antistoffen zijn aangemaakt. Gelukkig zijn er ook andere onderdelen van het afweersysteem, zogenaamde T-cellen, die u beschermen tegen een ernstige COVID.