Bezoekregels bij bevalling

Gaat u bevallen in het ziekenhuis? Houdt u zich aan onderstaande regels voor bezoekers en begeleiders.

Terug

Begeleiders op de polikliniek

U mag maximaal één begeleider meenemen naar uw afspraak voor een zwangerschapsecho en overige afspraken op de polikliniek Verloskunde.

Spoedconsulten en opnames

 • Bij alle spoedconsulten op afdeling Verloskunde B1 mag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden mee komen;
 • Bij alle opnames mag 24 uur per dag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden aanwezig zijn.

Bij de bevalling

 • Heeft uw partner klachten die kunnen wijzen op corona? Dan mag hij/zij niet met een consult of opname mee, maar wel bij de bevalling zijn. De partner moet dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • Bij de bevalling mag een derde persoon aanwezig zijn.

Bezoek Verloskunde afdeling B1

 • Op de patiëntenkamer:
  • partner van de patiënt: altijd welkom;
  • kinderen uit het gezin: 1x tijdens de opname tussen 16.00 en 19.00 uur, maximaal 1 uur;
  • overig bezoek: maximaal 2 volwassenen, 1x per dag tussen 16.00 en 19.00 uur, maximaal 1 uur.
 • Op de verloskamer is geen bezoek toegestaan. De partner of begeleider van de patiënt mag 24 uur per dag aanwezig zijn.

Als u naar huis mag

Bij ontslag uit het ziekenhuis mag degene die u ophaalt geen broertjes en zusjes meenemen.

Voorlichtingsavonden

De voorlichtingsavonden over bevallen en borstvoeding gaan voorlopig niet door.