Bezoekregels bij bevalling

Gaat u bevallen in het ziekenhuis? Houdt u zich aan onderstaande regels voor bezoekers en begeleiders.

Terug

Begeleiders op de polikliniek

U mag maximaal één begeleider meenemen naar uw afspraak voor een zwangerschapsecho en overige afspraken op de polikliniek Verloskunde.

Spoedconsulten en opnames

  • Bij alle spoedconsulten op afdeling Verloskunde B1 mag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden mee komen;
  • Bij alle opnames mag 24 uur per dag een partner of begeleider uit hetzelfde huishouden aanwezig zijn.

Bij de bevalling

Heeft uw partner klachten die kunnen wijzen op corona? Dan mag hij/zij niet met een consult of opname mee, maar wel bij de bevalling zijn. Uw partner moet dan wel persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Bezoek Verloskunde afdeling B1

  • Op de patiëntenkamer:
    • partner van de patiënt mag 24 uur per dag aanwezig zijn;
    • overig bezoek is altijd welkom; er gelden geen bezoektijden.
  • Op de verloskamer mag maximaal 1 begeleider aanwezig zijn tijdens de bevalling; naast de partner van de patiënt. Ook is een geboortefotograaf toegestaan. Bezoek tijdens of na de bevalling is niet toegestaan op de verloskamer. Bezoek is toegestaan zodra de patiënt verplaatst is naar een patiëntenkamer.

Als u naar huis mag

Bij ontslag uit het ziekenhuis mag degene die u ophaalt geen broertjes en zusjes meenemen.

Voorlichtingsavonden

De voorlichtingsavonden over bevallen en borstvoeding gaan voorlopig niet door.