Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Personeelsscreening

Onze medewerkers gaan om met vertrouwelijke informatie, gevaarlijke stoffen en kwetsbare personen (patiënten). Wij verwachten dat medewerkers als professional betrouwbaar zijn en zorgvuldig omgaan met alle informatie, materialen en middelen waarmee zij werken en/of toegang toe hebben.

Tijdens de selectie- en aanstellingsprocedure besteden wij hieraan extra aandacht door het inwinnen van referenties en het vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

Referenties

Bij afronding van de selectiegesprekken vragen wij je om een referent op te geven bij wie wij referenties kunnen inwinnen. Doel is het verkrijgen van informatie over jouw functioneren en gedrag als het gaat om betrouwbaarheid ten aanzien van het omgaan met (vertrouwelijke) informatie en/of gevaarlijke stoffen en/of kwetsbare personen (patiënten).

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als je bij Meander komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in je (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Meander. De afdeling Personeel & Organisatie(P&O) informeert de medewerker over deze procedure en bewaakt of de verklaring wordt ingeleverd. De kosten van de VOG worden door Meander vergoed en kunnen worden gedeclareerd bij P&O.

 

Meer informatie over de VOG kun je vinden op www.justis.nl.

 

Dit geldt ook voor stagiaires en medewerkers die zonder dienstverband bij Meander werkzaamheden verrichten (zoals ZZP’ers, co-assistenten, uitzendkrachten en gedetacheerden).