Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin je als verpleegkundige niveau 4/5 of verzorgende niveau 3 vastlegt wat je doet en van plan bent te doen aan deskundigheidsbevordering. Nieuwe inzichten in behandelmethoden, in technologische ontwikkelingen en in nieuwe wetgeving: om je vaardigheden en kennis bij te houden is werken niet genoeg.

Voor het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten krijg je punten. Tijdens het jaargesprek overleg je met je leidinggevende op welke manier je de benodigde punten gaat verzamelen en wat je hiervoor nodig hebt. Door het werken met het Kwaliteitsregister V&V ondersteunt Meander verpleegkundigen en verzorgenden bij het bijhouden van hun vak.

Wil je meer weten over het Kwaliteitsregister V&V? Kijk dan op www.kwaliteitsregistervenv.nl.
Je kunt daar ook het register raadplegen.