Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Medische opleidingen

Medisch specialist 
Meander biedt in samenwerking met het UMC in Utrecht medisch specialistische opleidingen voor Cardiologie, Heelkunde, Dermatologie, Interne Geneeskunde, MDL, Kindergeneeskunde, Radiologie, Nucleaire geneeskunde,  Reumatologie, Gynaecologie & Verloskunde, Anaesthesie en KNO. 

Binnen Meander Medisch Centrum valt de interne uitvoering van het vakspecifieke deel van de opleiding tot medisch specialist onder verantwoordelijkheid van het betreffende specialisme.  

 

Huisarts

Meander biedt in samenwerking met het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht stages voor de arts-assistent in opleiding tot huisarts voor de Kindergeneeskunde.


Specialist, niet medisch 
Meander heeft verschillende opleidingsplaatsen voor postacademische opleidingen van niet-medische specialistische beroepen. Momenteel bieden wij specialistische opleidingen binnen de volgende specialismen: Klinische Chemie, Tropengeneeskunde, Sportgeneeskunde, Ziekenhuisfarmacie, Gezondheidspsychologie en Klinische fysica.

Basisarts geneeskunde 

Meander biedt coassistentplaatsen binnen de basisopleiding geneeskunde in samenwerking met het UMC in Utrecht. Er zijn coschappen voor acht disciplines, te weten Heelkunde, Dermatologie, Gynaecologie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Keel-, Neus-, en Oorheelkunde en Neurologie. Coassistentplaatsen bij Meander worden toegewezen binnen de opleiding Geneeskunde van het UMC in Utrecht.
Bij de disciplines Cardiologie, Kindergeneeskunde, Neurologie, Radiologie en Nucleaire geneeskunde worden tevens ASAS en BSAS coschappen aangeboden.

 

Informatie 
Wil je weten meer informatie over de huidige vacatures voor medische opleidingen, neem dan contact op met het betreffende specialisme, te bereiken via ons algemene telefoonnummer 033 - 850 5050, kijkt op de pagina Contact.