Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Recht op informatie

De vijf belangrijkste onderdelen uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ofwel Patiëntenwet zijn:

  • recht op informatie
  • verlenen van toestemming
  • recht op inzage/kopie of vernietiging medisch dossier
  • recht op bescherming van uw gegevens
  • vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid


Wilt u meer lezen, klik dan op het betreffende onderwerp in het linker menu.

Tweede mening
Daarnaast kunt u een tweede mening of ‘second opinion’ vragen. Dat is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen arts of hulpverlener. De andere deskundige neemt de behandeling niet op voorhand over.

U kunt over iedere soort behandeling een tweede mening vragen. Daarvoor heeft u van niemand toestemming nodig, ook niet van uw eigen hulpverlener.

Voor de vergoeding van de kosten voor een tweede mening verwijzen we u naar uw ziektekostenverzekeraar.